Pentekost Övgüsü-III

Mezmur 93:2, 5; 94:1-2, 5, 11-15, 93:2, 5; 18-19; 95:1-3; 93:2, 5

 

93:2 Ya RAB, tahtın öteden beri kurulmuş,

Varlığın öncesizliğe uzanır.

5 Koşulların hep geçerlidir;

Sonsuza dek ya RAB,

Tapınağına kutsallık yaraşır.

 

94:1 Ya RAB, öç alıcı Tanrı,

Saç ışığını, ey öç alıcı Tanrı!

2 Kalk, ey yeryüzünün yargıcı,

Küstahlara hak ettikleri cezayı ver!

5 Halkını eziyorlar, ya RAB,

Kendi halkına eziyet ediyorlar.

8 Ey halkın içindeki budalalar, dikkat edin;

Ey aptallar, ne zaman akıllanacaksınız?

9 Kulağı yaratan işitmez mi?

Göze biçim veren görmez mi?

10 Ulusları yola getiren yargılamaz mı?

İnsanı eğiten bilmez mi?

11 RAB insanın düşüncelerinin

Boş olduğunu bilir.

12 Ne mutlu, ya RAB, yola getirdiğin,

Yasanı öğrettiğin insana!

13 Kötüler için çukur kazılıncaya dek,

Onu sıkıntılı günlerden kurtarıp rahatlatırsın.

14 Çünkü RAB halkını reddetmez,

Kendi halkını terk etmez.

15 Adalet yine doğruluk üzerine kurulacak,

Yüreği temiz olan herkes ona uyacak.

 

2 Ya RAB, tahtın öteden beri kurulmuş,

Varlığın öncesizliğe uzanır.

5 Koşulların hep geçerlidir;

Sonsuza dek ya RAB,

Tapınağına kutsallık yaraşır.

 

18 "Ayağım kayıyor" dediğimde,

Sevgin ayakta tutar beni, ya RAB.

19 Kaygılar içimi sarınca,

Senin avutmaların gönlümü sevindirir.

95:1 Gelin, RAB'be sevinçle haykıralım,

Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,

2 Şükranla huzuruna çıkalım,

O'na sevinç ilahileri yükseltelim!

3 Çünkü RAB ulu Tanrı'dır,

Bütün ilahların üstünde ulu kraldır.

 

2 Ya RAB, tahtın öteden beri kurulmuş,

Varlığın öncesizliğe uzanır.

5 Koşulların hep geçerlidir;

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a

Şan ve şeref olsun

Tapınağına kutsallık yaraşır,

Sonsuza dek ya RAB.

 

 

Pentekost Övgüsü-III

(bir ya da birkaç övgü tek bir okuma olarak kullanılabilir)

 

Pentekost Övgüsü-III.a

 

(Mezmur 150)

RAB'be övgüler sunun!

Kutsal katında Tanrı'ya övgüler sunun!

Övgüler sunun O'na, gücünü gösteren göklerde!

Boru çalarak O'na övgüler sunun!

Çenkle ve lirle O'na övgüler sunun!

 

103:1 RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

O'nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!

2 RAB'be övgüler sun, ey canım!

İyiliklerinin hiçbirini unutma!

3 Bütün suçlarını bağışlayan,

Bütün hastalıklarını iyileştiren,

4 Canını ölüm çukurundan kurtaran,

Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren,

5 Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O'dur,

Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir.

RAB'be övgüler sunun,

O'nun kutsal adına övgüler sunun

 

Pentekost Övgüsü-III.b

 

 (Mezmur 145)

1 Ey Tanrım, ey Kral, seni yücelteceğim,

Adını sonsuza dek öveceğim.

2 Seni her gün övecek,

Adını sonsuza dek yücelteceğim.

3 RAB büyüktür, yalnız O övgüye yaraşıktır,

Akıl ermez büyüklüğüne.

4 Yaptıkların kuşaktan kuşağa şükranla anılacak,

Güçlü işlerin duyurulacak.

5 Düşüneceğim harika işlerini,

İnsanlar büyüklüğünü, yüce görkemini konuşacak.

RAB'be övgüler sunun,

O'nun kutsal adına övgüler sunun

 

 

103:6 RAB bütün düşkünlere

 Hak ve adalet sağlar.

7 Kendi yöntemlerini Musa'ya,

 İşlerini İsrailliler'e açıkladı.

8 RAB sevecen ve lütfedendir,

 Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

9 Sürekli suçlamaz,

 Öfkesini sonsuza dek sürdürmez.

10 Bize günahlarımıza göre davranmaz,

 Suçlarımızın karşılığını vermez.

11 Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse,

 Kendisinden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür.

RAB'be övgüler sunun,

O'nun kutsal adına övgüler sunun

 

Pentekost Övgüsü-III.c

 

 (Mezmur 146)

1 RAB'be övgüler sunun!

Ey gönlüm, RAB'be övgüler sun.

2 Yaşadıkça RAB'be övgüler sunacak,

Var oldukça Tanrım'a ilahiler dizeceğim.

3 Önderlere,

Sizi kurtaramayacak insanlara güvenmeyin.

4 O son soluğunu verince toprağa döner,

O gün tasarıları da biter.

RAB'be övgüler sunun,

O'nun kutsal adına övgüler sunun

 

103: 12 Doğu batıdan ne kadar uzaksa,

 O kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı.

13 Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa,

 RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır.

14 Çünkü mayamızı bilir,

 Toprak olduğumuzu anımsar.

15 İnsana gelince, ota benzer ömrü,

 Kır çiçeği gibi serpilir;

16 Rüzgar üzerine esince yok olur gider,

 Bulunduğu yer onu tanımaz.

17-18 Ama RAB kendisinden korkanları sonsuza dek sever,

 Antlaşmasına uyan

 Ve buyruklarına uymayı anımsayan soylarına adil davranır.

RAB'be övgüler sunun,

O'nun kutsal adına övgüler sunun

 

Pentekost Övgüsü-III.d

 

 (Mezmur 147)

1 RAB'be övgüler sunun!

Ne güzel, ne hoş Tanrımız'ı ilahilerle övmek!

O'na övgü yaraşır.

2 RAB yeniden kuruyor Yeruşalim'i,

Bir araya topluyor İsrail'in sürgünlerini.

3 O kırık kalplileri iyileştirir,

Yaralarını sarar.

4 Yıldızların sayısını belirler,

Her birini adıyla çağırır.

RAB'be övgüler sunun,

O'nun kutsal adına övgüler sunun

 

103: 19 RAB tahtını göklere kurmuştur,

 O'nun egemenliği her yeri kapsar.

20 RAB'be övgüler sunun, ey sizler, O'nun melekleri,

 O'nun sözünü dinleyen,

 Söylediklerini yerine getiren güç sahipleri!

21 RAB'be övgüler sunun, ey sizler,

 O'nun bütün göksel orduları,

 İsteğini yerine getiren kulları!

22 RAB'be övgüler sunun,

 Ey O'nun egemen olduğu yerlerdeki bütün yaratıklar!

RAB'be övgüler sunun,

O'nun kutsal adına övgüler sunun

 

Pentekost Övgüsü-III.e

 

(Mezmur 147)

12 RAB'bi yücelt, ey Yeruşalim!

Tanrın'a övgüler sun, ey Siyon!

13 Çünkü senin kapılarının kol demirlerine güç katar,

İçindeki halkı kutsar.

14 Sınırlarını esenlik içinde tutar,

Seni en iyi buğdayla doyurur.

RAB'be övgüler sunun,

O'nun kutsal adına övgüler sunun

 

139:7 Nereye gidebilirim senin Ruhun'dan,

 Nereye kaçabilirim huzurundan?

8 Göklere çıksam, oradasın,

 Ölüler diyarına yatak sersem, yine oradasın.

9 Seherin kanatlarını alıp uçsam,

 Denizin ötesine konsam,

10 Orada bile elin yol gösterir bana,

 Sağ elin tutar beni.

11 Desem ki, "Karanlık beni kaplasın,

 Çevremdeki aydınlık geceye dönsün."

12 Karanlık bile karanlık sayılmaz senin için,

 Gece, gündüz gibi ışıldar,

RAB'be övgüler sunun,

O'nun kutsal adına övgüler sunun

 

Pentekost Övgüsü-III.f

 

(Mezmur 148)

1 RAB'be övgüler sunun!

Göklerden RAB'be övgüler sunun,

Yücelerde O'na övgüler sunun!

2 Ey bütün melekleri, O'na övgüler sunun,

Övgüler sunun O'na, ey bütün göksel orduları!

3 Ey güneş, ay, O'na övgüler sunun,

Övgüler sunun O'na, ey ışıldayan bütün yıldızlar!

4 Ey göklerin en yüce katı

Ve göklerin üstündeki sular,

O'na övgüler sunun!

 

139:13 İç varlığımı sen yarattın,

Annemin rahminde beni sen ördün.

14 Sana övgüler sunarım,

Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım.

Ne harika işlerin var!

Bunu çok iyi bilirim.

15 Gizli yerde yaratıldığımda,

Yerin derinliklerinde örüldüğümde,

Bedenim senden gizli değildi.

16 Henüz döl yatağındayken gözlerin gördü beni;

Bana ayrılan günlerin hiçbiri gelmeden,

Hepsi senin kitabına yazılmıştı.

17 Hakkımdaki düşüncelerin ne değerli, ey Tanrı,

Sayıları ne çok!

18 Kum tanelerinden fazladır saymaya kalksam.

Uyanıyorum, hâlâ seninleyim.

RAB'be övgüler sunun,

O'nun kutsal adına övgüler sunun

 

Pentekost Övgüsü-III.g

 

(Mezmur 149)

1 RAB'be övgüler sunun!

RAB'be yeni bir ezgi söyleyin,

Sadık kullarının toplantısında

O'na övgüler yükseltin!

2 İsrail Yaratıcısı'nda sevinç bulsun,

Siyon halkı Kralları'yla coşsun!

3 Dans ederek övgüler sunsunlar O'nun adına,

Tef ve lir çalarak O'nu ilahilerle övsünler!

RAB'be övgüler sunun,

O'nun kutsal adına övgüler sunun

 

67:1 Tanrı bize lütfetsin, bolluk versin,

Yüzünün ışığı üzerimize parlasın.

2 Öyle ki, yeryüzünde yolun,

Bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin.

3 Halklar sana şükretsin, ey Tanrı,

Bütün halklar sana şükretsin!

4 Uluslar sevinsin, sevinçten çığlık atsın,

Çünkü sen halkları adaletle yargılarsın,

Yeryüzündeki uluslara yol gösterirsin.

5 Halklar sana şükretsin, ey Tanrı,

Bütün halklar sana şükretsin!

RAB'be övgüler sunun,

O'nun kutsal adına övgüler sunun