KİLİSE TAKVİMİ

 

 

PENTEKOST DÖNEMİ

(Kutsal Üçlük Pazarı –II. Olağan Devre)

 

 

 

A-B-C Yılları altında, günün okumalarını gösteren çizelgenin üstündeki bölümler İSTEĞE BAĞLIDIR. Parantez içinde gösterilen “+ (A-B-C)” ile birlikte verilen ayet referansları ibadetten önceki açılış duası, selamlama, bereketleme, ibadete çağrı (teşvik) için kullanılabilir ya da bu ayetleri Tanrı’yı İlan Etme ve Davet Etme dualarımızda kullanabiliriz.

 

Bir ana ibadette okumalar dört bölümden oluşur:

-Eski Ahit

-Mezmurlar

-Mektuplar (Elçilerin İşleri kitabından başlayıp Vahiy kitabına kadar olan bölümler)

-İncil (Matta, Markos, Luka, Yuhanna)

 

“I.” işaretinin altındaki okumalar [Rab’bin Sofrası’nın yapıldığı] Ana İbadet içindir.

 

“II.” işaretinin altındaki okumalar Akşam İbadeti içindir; ancak istenirse ana ibadette ya da günün diğer ibadetlerinin birinde ilave veya alternatif okumalar için kullanılabilir.

 

“III.” işaretinin altındaki okumalar Sabah veya Gündüz İbadeti içindir; ancak istenirse günün diğer ibadetlerinin birinde ilave veya alternatif okumalar için kullanılabilir.

 

Akşam ve Gündüz İbadetlerinde Rab’bin Sofrası isteğe bağlıdır. Bir ayinde Rab’bin Sofrası yapılıyorsa İncil’den bir bölüm mutlaka okunur.

 

Gün içinde kullanılmayacak olan okumalar Cemaate sabah ve akşam duası şeklinde evde takip etmeleri için verilebilir. Ya da bunlar kilisenin hafta içinde açık olduğu diğer günler için kullanılabilir.

 

“(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce” ve “(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra” başlığı altındaki ayetler Rab’bin Sofrasında okunabilir, bununla ilgili olarak dualarda kullanılabilir, cemaatin Rab’bin Sofrasına hazırlanmasına yardımcı olsun diye ibadet programlarına yazılabilir, önceden cemaate bu ayetleri vererek Rab’bin Sofrasına diğer iman kardeşleriyle birlikte aynı ayetler üzerinde düşünüp, öğrenerek cemaatin beraber hazırlanmalarına yardımcı olunabilir.

 

Pentekost Bayramı

Diriliş Dönemi 7. Haftadan (pazardan) sonraki haftada Pentekost Bayramı kutlanır. Mesih’in vaatlerinin tamamlandığı ve mühürlendiği, Kutsal Ruh’un kiliseye olan armağanlarının hatırlandığı bir bayramdır. Bu bayramda Kilise kendi hizmetini yeniden gözden geçirir. Bazı Kilise takviminde Krallık haftasına kadar olan dönem bu haftanın ismiyle sayılır (Pentekost-10 ya da Pentekosttan Sonra 10. Hafta gibi).

 

Mesih’in yapması gereken hizmetin mükemmel bir şekilde tamamlanmış olması nedeniyle artık Kilisenin desteklenip donatılması, korunması ve pak kılınması, Mesih’in ikinci gelişine kadar çarmıhta sağlanan kurtuluşta kutsanmış olarak dayanabilmesi için Kutsal Ruh’un bir Tesellici ve Yardımcı olarak gelişi vurgulanır. Bu da Kutsal Ruh’un işlerini ve işlevini tekrar gözden geçirmemize yardımcı olur.

 

**Pentekost Pazarından önceki haftanın Bayrama hazırlık okumaları

 

Diriliş Dönemi 6. Hafta  

Cumartesi: Çıkış 35:30-36:1, Galatyalılar 5:13-26

 

Diriliş Dönemi 7. Hafta  

Pazar: Sayılar 11:16-17, 24-29, I.Korintliler 2

Pazartesi: Sayılar 27:15-23, I.Korintliler 3

Salı: I.Samuel 10:1-10, I.Korintliler 12:1-13

Çarşamba: I.Krallar 18:1-18, Matta 3:13-17

Perşembe: Hezekiel 11:14-20, Matta 9:35-10:20

Cuma: Hezekiel 36:22-28, Matta 12:22-32

Cumartesi: Mika 3:1-8, Efesliler 6:10-20

+Pazar / Pentekost Yortusu

 

**Bu okumaların her biri Pentekost arifesinden Kutsal Üçlük Pazarına kadar olan hafta içi dualarında ilave okumalar olarak kulanılabilir.

 

 

Day of Pentecost / Pentekost

+ (A-B-C) Yoel 1:1a; 2:28-29 / Elçilerin İşleri 1:8 / Romalılar 5:5

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 33:8

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 33:20-21 (22)

A – B – C YILI (Eve Prayer / Arife Duası)

Mezmur 48, Tesniye 16:9-15

Yuhanna 15:26-16:15 ya da 7:37-39

 

alternatif

Mezmur 46; 133, Tesniye 16:9-12, Romalılar 8:12-18

 

Çıkış 19:3-8a, 16-20b ya da Yoel 3:1-5,

Mezmur 104:1-2, 24-35, Romalılar 8:22-27, Yuhanna 7:37-39

 

İlave Okumalar

** Çıkış 35:30-36:1, Galatyalılar 5:13-26

 

Akşam Duası - İlave Okumalar: Mezmur 145

 

Yatsı Duası: Mezmur 143:1-11, İşaya 11:1-3

 

(A-B-C) Akşam Dualarında: Mezmur 46:4, Vahiy 22:17

 

Day of Pentecost / Pentekost

+ (A-B-C) Yoel 1:1a; 2:28-29 / Elçilerin İşleri 1:8 / Romalılar 5:5

(A-B-C) Sabah Dualarında Mezmur 118:24 veya I.Korintliler 15:57 veya Koloseliler 3:1 veya İbraniler 9:24 veya (Elçilerin İşleri 1:8, Galatyalılar 4:6)

(A-B-C) Akşam Dualarında: Mezmur 46:4, Vahiy 22:17

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 33:8

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 33:20-21 (22)

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

     Elçilerin İşleri 2:1-21

     ya da Sayılar 11:24-30

Mezmur 104:24-34, 35b

    I.Korintliler 12:3b-13

ya da Elçilerin İşleri 2:1-21

Yuhanna 20:19-23

     ya da Yuhanna 7:37-39

     Elçilerin İşleri 2:1-21

     ya da Hezekiel 37:1-14

Mezmur 104:24-34, 35b

     Romalılar 8:22-27 ya da

     Elçilerin İşleri 2:1-21

 

Yuhanna 15:26-27, 16:4b-15

     Elçilerin İşleri 2:1-21

     ya da Tekvin 11:1-9

Mezmur 104:24-34, 35b

     Romalılar 8:14-17 ya da

     Elçilerin İşleri 2:1-21

 

Yuhanna 14:8-17 [25-27]

II.

Mezmur 67; 133

Yoel 2:21-32

Elçilerin İşleri 2:14-21

[22-38]

Luka 24:44-53

 

Romalılar 8:1-17

Mezmur 139:1-12

[139:13-18, 23-24]

Hezekiel 36:22-28

Elçilerin İşleri 2:22-38

Yuhanna 20:19-23

 

Romalılar 8:1-17

Mezmur 36:5-10; 150

Çıkış 33:7-20

II.Korintliler 3:4-18

Yuhanna 16:4b-15

 

Romalılar 8:1-17

III.

Mezmur 87

Tekvin 11:1-9

Elçilerin İşleri 10:34-48

Mezmur 145

İşaya 11:1-9

I.Korintliler 12:4-13

Mezmur 33:1-12

İşaya 40:12-23

I.Korintliler 2:6-16

İlk okuma Eski Ahit olarak seçilirse ikinci okuma Elçilerin İşleri bölümünden bir okumadır.

 

Pentekost Övgüsü

Mezmur 96:1-2, 6-9, 97:1, 10-12; 98:1-2, 8-9; 99:4-9; 29:1-2, 10-11

 

Mezmur 150:1; 96:1-2, 6-9, 150:2; 97:1, 10-12; 150:3; 98:1-2, 8-9; 150:4; 99:4-9; 150:5;29:1-2, 10-11; 150:6

 

Mezmur 96:1-2, 6; 150:1; 96:7-9; 150:2; 97:1, 10-11; 150:3; 97:12; 98:1-2; 150:4; 98:8-9 150:5; 99:4-5; 150:6; (99:6, 8-9; 29:1-2 )

 

Mezmur 94:1-2; * 94:5, 8-11; * 94:12-15; * 94:18-19; 95:1-3 *

*nakarat: 93:2, 5

 

Mezmur 93:2, 5; 94:1-2, 5, 11-15, 93:2, 5; 18-19; 95:1-3; 93:2, 5

 

Day of Pentecost / Pentekost

I / A-B-C alternatif:

Sabah Duası

Akşam Duası

Mezmur 122; 36:5-10

Tekvin 11:1-9

Elçilerin İşleri 2:1-21

Yuhanna 20:19-23

 

Mezmur 122; 36:5-10

Çıkış 19:16-25

Elçilerin İşleri 2:1-21

Yuhanna 20:19-23

 

Mezmur 122

Tesniye 16:9-12

Elçilerin İşleri 2:1-21

Yuhanna 14:15-31a

 

Mezmur 104,

I.Korintliler 2

Mezmur 48; 122,

İşaya 11:1-9,

Yuhanna 6:53-69

Mezmur 68 ya da 18:1-20

Yuhanna 4:19-26

(Mezmur 48; 68)

 

Mezmur 145

Yoel 2:28-32

Romalılar 8:1-11

 

 

Mezmur 104

I.Korintliler 2

(Mezmur 104; 145)

 

Mezmur 48; 122

İşaya 11:1-9

Yuhanna 6:53-69

 

I-II-III / A-B-C alternatif:

Elçilerin İşleri 2:1-11(12)

Galatyalılar 5:16-25

Yuhanna 15:26-27; 16:12-15

ya da

Elçilerin İşleri 2:1-11(12)

Romalılar 8:8-17

Yuhanna 14:14-16, 23b-26

 

Day of Pentecost / Additional Readings

Pentekost / İlave Okumalar

Sabah Duası

Akşam Duası

Mezmur 68:1-20

Tekvin 11:1-9

Romalılar 8:1-17

Romalılar 8:18-27

Yatsı Duası: Mezmur 48, II.Korintliler 1:21-22

 

 

Pentekost [ve olağan devre] Övgüsü

* Nakarat: RAB'be övgüler sunun,

O'nun kutsal adına övgüler sunun.

 

a-) Mezmur 150:1, 3 * 103:1 -5 *

b-) Mezmur 145:1-5 * 103:6-11 *

c-) Mezmur 146:1-4 * 103:12-18 *

d-) Mezmur 147:1-4 * 103:19-22 *

e-) Mezmur 147:12-14 * 139:7-12 *

f-) Mezmur 148:1-4 * 139:13-18 *

g-) Mezmur 149:1-3 * 67:1-5 *

 

(A-B-C) Sabah Dualarında Mezmur 118:24 veya I.Korintliler 15:57 veya Koloseliler 3:1 veya İbraniler 9:24 veya (Elçilerin İşleri 1:8)

(A-B-C) Akşam Dualarında: Mezmur 46:4, Vahiy 22:17

** Pentekost Bayramı –Pazartesi

** Pentekost Bayramı –Salı

Elçilerin İşleri 10:34-48

Yuhanna 3:16-21

 

Alternatif ya da Sabah Duası:

Hezekiel 11:14-20

Elçilerin İşleri 2:12-36

 

ya da

Mezmur 139

I.Korintliler 3:9-17

 

 

Alternatif ya da Akşam Duası:

Çıkış 35:30-36:1

Elçilerin İşleri 2: (36) 37-46

 

ya da

Mezmur 103

Yeremya 31:31-34

Elçilerin İşleri 4:13-22

Elçilerin İşleri 8:14-17

Yuhanna 10:1-10

 

Alternatif ya da Sabah Duası:

Hezekiel 37:1-14

I.Korintliler 12:1-13

 

ya da

Mezmur 148

Hezekiel 36:22-28

I.Korintliler 12:1-13

 

Alternatif ya da Akşam Duası:

II.Samuel 23:1-5

I.Korintliler 12:27-13:13

 

ya da

Mezmur 145

Sayılar 11:16-17, 24-30

Elçilerin İşleri 4:23-31 (32-37)

 

 

II. OLAĞAN DEVRE

 

Kutsal Üçlük Haftası

Pentekost Bayramından sonraki ilk Pazar günüdür. Pentekost haftasını takip eden bütün haftalar (Krallık Haftasına kadar) bazı Kilise takviminde bu haftanın ismiyle sayılır (Kutsal Üçlükten Sonra 15. Hafta gibi).[1] Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’taki Tanrı’nın yaratılış ve kurtarış işinde insanı, kiliseyi ve dünyayı kutsaması hatırlanır. Bundan böyle kilise II.Olağan Devreye girer. Pentekost Bayramından itibaren bu dönemde Kilise, Kilisenin birliği ve Kilisenin misyonu, Mesih merkezli kilise olmak, vaftizli yaşam, Tanrı’nın çocuğu olmanın özgürlüğü gibi konular üzerinde düşünür. Bundan başka Kutsal Yasa’ya yeni bakış, Kutsal Ruh’un meyveleri ve armağanları, Tanrısal güçle kuşanmak, hizmet etmek ve tanıklık, aile olmak, iman, kurban hayatı yaşamak, Hristiyan ümidi, göksel vatandaşlık gibi konular üzerinde düşünürüz.

 

 

Trinity Sunday / Kutsal Üçlük Pazarı

+ (A-B-C) İşaya 6:3 / Vahiy 1:8 / Vahiy 22:13 / I.Yuhanna 4:16

(A-B-C) Sabah Dualarında Vahiy 4:8 veya Filipililer 1:2 veya Mezmur 122:1 veya

Mezmur 19:14 veya Mezmur 43:3 veya  Habakuk 2:20 veya Yuhanna 4:23 veya İşaya 57:15

(A-B-C) Akşam Dualarında: İşaya 6:3

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 37:5 (6)

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 32:7

A – B – C YILI (Eve Prayer) / Arife İbadeti

Mezmur 97; 98

Çıkış 34:1-10

Markos 1:1-13

Mezmur 97; 98

İşaya 40:12-31

Markos 1:1-13

Mezmur 97; 98

İşaya 40:12-31

Markos 1:1-13

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Tekvin 1:1-2:4a

Mezmur 8

II.Korintliler 13:11-14

 veya Koloseliler 1:15-17; 2:2-3

 

Matta 28:16-20

 

İlave okuma

İşaya 40:12-17, 27-31

 

A-B-C

Mezmur 8

İşaya 6:1-8

Vahiy 4:1-11

Yuhanna 3:1-15

 

İşaya 6:1-8

Mezmur 29

Romalılar 8:12-17

Yuhanna 3:1-17

 

 

 

A-B-C

Mezmur 93; 97

İşaya 6:1-8

Efesliler 1:3-14

Yuhanna 14:8-17

Süleymanın Meselleri 8:1-4,

                                      22-31

Mezmur 8

Romalılar 5:1-5

Yuhanna 16:12-15

II.

 

Mezmur 93; 150

İşaya 6:1-8

Yuhanna 16:5-15

Mezmur 104:1-9

Hezekiel 1:4-10, 22-28a

Vahiy 4:1-11

Markos 1:1-13

 

Mezmur 73:1-3, 16-28

Çıkış 3:1-15

Yuhanna 3:1-17

III.

Mezmur 86:8-13

Çıkış 3:1-6, 13-15

Yuhanna 17:1-11

Mezmur 33:1-12

Süleymanın Meselleri 8:1-4,

22-31

II.Korintliler 13.[5-10] 11-14

Mezmur 29

İşaya 6:1-8

Vahiy 4

 

 

Day of Thanksgiving for Holy Commumion (Corpus Christi)

Thursday after Trinity

Rab’bin Sofrası için Şükran Günü (Kutsal Üçlük Pazarından Sonraki Perşembe)

+ (A-B-C) İşaya 6:3 / Vahiy 1:8 / Vahiy 22:13

(A-B-C) Sabah Dualarında Vahiy 4:8 veya Filipililer 1:2 veya Mezmur 122:1 veya

Mezmur 19:14 veya Mezmur 43:3 veya  Habakuk 2:20 veya Yuhanna 4:23

veya İşaya 57:15

(A-B-C) Akşam Dualarında: İşaya 6:3

A – B – C YILI (Eve Prayer / Arife İbadeti)

 

Mezmur 110; 111

Çıkış 16:2-15

Yuhanna 6:22-35

(İbraniler 9:11-22; 9:23-27, Titus 2:11-14)

 

 

Ana İbadet

(Rab’bin Sofrası)

 

Sabah Duası

 

Akşam Duası

 

 

Tekvin 14:18-20

Mezmur 116:12-19

I.Korintliler 11:23-26

Yuhanna 6:51-58

 

Alternatif

Mezmur 43; 116:11-19

Çıkış 16:2-15

I.Korintliler 11:23-29

Yuhanna 6:53-58

Mezmur 147

Tesniye 8:2-16

I.Korintliler 10:1-17

Mezmur 23; 42; 43

Süleymanın Meselleri 9:1-5

Luka 9:11-17

 

İlave ya da Alternatif Okumalar (I-II-III / A-B-C)

(Çıkış 24:1-11, İbraniler 9:11-22);

Çıkış 16:2-15, İbraniler10:1-18, Markos 14:12-25,

Yuhanna 6:22-35 (I.Petrus 3:18, Yuhanna 3:16a, E:fesliler 5:2)

     

+ (A-B-C) Olağan Devre: Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

+ (A-B-C) Pentekost Dönemi: Romalılar 5:5

+ (A-B-C) Kutsal Üçlük Dönemi: I.Yuhanna 4:16

 

 

Kutsal Üçlük Pazarından Sonraki Pazar Günü eğer 29 Mayıs - 4 Haziran Tarihleri arasında bir gününe gelmemiş ise; Epifani Dönemi (I. Olağan Devre) içindeki olağan devre okumaları buraya eklenir. 

***Ordinary Time-4 / Olağan Devre 4. Pazar

***Ordinary Time-5 / Olağan Devre 5. Pazar

***Ordinary Time-6 / Olağan Devre 6. Pazar

***Ordinary Time-7 / Olağan Devre 7. Pazar

***Ordinary Time-8 / Olağan Devre 7. Pazar

 

 

Ordinary Time-9 / Olağan Devre 9. Pazar

(Sunday between 29 May-4 June)

– Kutsal Üçlük Pazarından Sonra –

+ (A-B-C) Yuhanna 15:5 / Yuhanna 17:17

(A-B-C) Sabah Dualarında Vahiy 4:8 veya Filipililer 1:2 veya Mezmur 122:1 veya

Mezmur 19:14 veya Mezmur 43:3 veya  Habakuk 2:20 veya Yuhanna 4:23 veya İşaya 57:15

(A-B-C) Akşam Dualarında: İşaya 6:3

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 86:3 (4), 5

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 37:34

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Tekvin 6:9-22; 7:24; 8:14-19

Mezmur 46

Romalılar 1:16-17;

3:22b-28, (29-31)

Matta 7:21-29

 

alternatif:

Tesniye 11:18-21, 26-28

Mezmur 31:1-5, 19-24

Romalılar 1:16-17;

3:22b-28, (29-31)

Matta 7:21-29

 

I.Samuel 3:1-10 (11-20)

Mezmur 139:1-6, 13-18

II.Korintliler 4:5-12

Markos 2:23-3:6

 

alternatif:

Tesniye 5:12-15

Mezmur 81:1-10

II.Korintliler 4:5-12

Markos 2:23-3:6

I.Krallar 18:20-21 (22-29), 30-39

Mezmur 96

Galatyalılar 1:1-12

Luka 7:1-10

 

alternatif:

I.Krallar 8:22-23, 41-43

Mezmur 96:1-9

Galatyalılar 1:1-12

Luka 7:1-10

II.

 

Mezmur 33

Rut 2:1-20a

Luka 8:4-15

Mezmur 35

Yeremya 5:1-19

Romalılar 7:7-25

Luka 7:1-10

 

Mezmur 39

Tekvin 4:1-16

Markos 3:7-19

III.

Mezmur 37:1-18

Tesniye 5:1-21

Elçilerin İşleri 21:17-39a

Mezmur 28; 32

Tesniye 5:1-21

Elçilerin İşleri 21:17-39a

Mezmur 41

Tesniye 5:1-21

Elçilerin İşleri 21:17-39a

Eğer Pazar günü Mayıs 24-28 tarihlerine geliyorsa Olağan Devre 8. Pazar okumaları buraya gelir.

+ (A-B-C) Olağan Devre: Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

+ (A-B-C) Pentekost Dönemi: Romalılar 5:5

+ (A-B-C) Kutsal Üçlük Dönemi: I.Yuhanna 4:16

 

 

Ordinary Time-10 / Olağan Devre 10. Pazar

(Sunday between 5-11 June)

– Kutsal Üçlük Pazarından Sonra –

+ (A-B-C) Luka 4:18 / Yuhanna 12:31-32

(A-B-C) Sabah Dualarında Vahiy 4:8 veya Filipililer 1:2 veya Mezmur 122:1 veya

Mezmur 19:14 veya Mezmur 43:3 veya  Habakuk 2:20 veya Yuhanna 4:23 veya İşaya 57:15

(A-B-C) Akşam Dualarında: İşaya 6:3

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 28:1-2

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 29:11

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Tekvin 12:1-9

Mezmur 33:1-12

Romalılar 4:13-25

Matta 9:9-13, 18-26

 

 

 

alternatif:

Hoşeya 5:15-6:6

Mezmur  50:7-15

Romalılar 4:13-25

Matta 9:9-13, 18-26

I.Samuel 8:4-11 (12-15) 16-20

(I.Samuel 11:14-15)

Mezmur 138

II.Korintliler 4:13-5:1

Markos 3:20-35

 

alternatif:

Tekvin 3:8-15

Mezmur 130

II.Korintliler 4:13-5:1

Markos 3:20-35

 

I.Krallar 17:8-16 (17-24)

Mezmur 146

Galatyalılar 1:11-24

Luka 7:11-17

 

 

alternatif:

I.Krallar 17:17-24

Mezmur 30

Galatyalılar 1:11-24

Luka 7:11-17

II.

 

Mezmur [39] 41

I.Samuel 18:1-16

Luka 8:41-56

Mezmur 37:1-11

Yeremya 6:16-21

Romalılar 9:1-13

Luka 7:11-17

 

Mezmur 44

Tekvin 8:15-9:17

Markos 4:1-20

III.

Mezmur 38

Tesniye 6:10-25

Elçilerin İşleri 22:22-23:11

Mezmur 36

Tesniye 6:10-25

Elçilerin İşleri 22:22-23:11

Mezmur 45

Tesniye 6:10-25

Elçilerin İşleri 22:22-23:11

+ (A-B-C) Olağan Devre: Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

+ (A-B-C) Pentekost Dönemi: Romalılar 5:5

+ (A-B-C) Kutsal Üçlük Dönemi: I.Yuhanna 4:16

 

 

Ordinary Time-11 / Olağan Devre 11. Pazar

(Sunday between 12-18 June)

– Kutsal Üçlük Pazarından Sonra –

+ (A-B-C) Markos 1:15 / I.Yuhanna 4:9-10 / Yuhanna 3:17

(A-B-C) Sabah Dualarında Vahiy 4:8 veya Filipililer 1:2 veya Mezmur 122:1 veya

Mezmur 19:14 veya Mezmur 43:3 veya  Habakuk 2:20 veya Yuhanna 4:23 veya İşaya 57:15

(A-B-C) Akşam Dualarında: İşaya 6:3

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 41:4

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 86:8-9

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Tekvin 18:1-15, [21:1-7]

Mezmur 116:1-2, 12-19

Romalılar 5:1-8

Matta 9:35-10:8 [9-23]

 

 

 

alternatif:

Çıkış 19:2-8a

Mezmur 100

Romalılar 5:1-8

Matta 9:35-10:8 [9-23]

I.Samuel 15:34-16:13

Mezmur 20

II.Korintliler 5:6-10 [11-13]

                                 14-17

Markos 4:26-34

 

 

alternatif:

Hezekiel 17:22-24

Mezmur 92:1-4, 12-15

II.Korintliler 5:6-10 [11-13]

                                 14-17

Markos 4:26-34

I.Krallar 21:1-10 [11-14]

                             15-21a

Mezmur 5:1-8

Galatyalılar 2:15-21

Luka 7:36-8:3

 

 

alternatif:

II.Samuel 11:26-12:10, 13-15

Mezmur 32

Galatyalılar 2:15-21

Luka 7:36-8:3

II.

Mezmur [42] 43

I.Samuel 21:1-15

Luka 11:14-28

Mezmur 39

Yeremya 7:1-6

Romalılar 9:14-26

Luka 7:36-8:3

Mezmur 52 [53]

Tekvin 13

Markos 4:21-41

III.

Mezmur 45

Tesniye 10:12-11:1

Elçilerin İşleri 23:12-35

Mezmur 42, 43

Tesniye 10:12-11:1

Elçilerin İşleri 23:12-35

Mezmur 49

Tesniye 10:12-11:1

Elçilerin İşleri 23:12-35

+ (A-B-C) Olağan Devre: Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

+ (A-B-C) Pentekost Dönemi: Romalılar 5:5

+ (A-B-C) Kutsal Üçlük Dönemi: I.Yuhanna 4:16

 

Ordinary Time-12 / Olağan Devre 12. Pazar

(Sunday between 19-25 June)

– Kutsal Üçlük Pazarından Sonra –

+ (A-B-C) Matta 10:39 / II.Korintliler 5:19 / İşaya 57:15

(A-B-C) Sabah Dualarında Vahiy 4:8 veya Filipililer 1:2 veya Mezmur 122:1 veya

Mezmur 19:14 veya Mezmur 43:3 veya  Habakuk 2:20 veya Yuhanna 4:23 veya İşaya 57:15

(A-B-C) Akşam Dualarında: İşaya 6:3

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 38:1, 15

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 36:5

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

 

 

Tekvin 21:8-21

Mezmur 86:1-10, 16-17

Romalılar 6:1b-11

Matta 10:24-39

 

 

alternatif:

Yeremya 20:7-13

Mezmur 69:7-10 [11-15]

                             16-18

Romalılar 6:1b-11

Matta 10:24-39

I.Samuel 17.(1a, 4-11, 19-23)

32-49 ve Mezmur 9:9-20

 

 ya da I.Samuel 17:57-18:5, 10-16 ve Mezmur 133

II.Korintliler 6:1-13

Markos 4:35-41

 

alternatif:

Eyüp 38:1-11

Mezmur 107:1-3, 23-32

II.Korintliler 6:1-13

Markos 4:35-41

 

 

 

I.Krallar 19:1-4, (5-7)8-15a

Mezmur 42; 43

Galatyalılar 3:23-29

Luka 8:26-39

 

alternatif:

İşaya 65:1-9

Mezmur 22:19-28

Galatyalılar 3:23-29

Luka 8:26-39

II.

 

Mezmur 46 [48]

I.Samuel 24:1-17

Luka 14:12-24

Mezmur 49

Yeremya 10:1-16

Romalılar 11:25-36

Luka 8:26-39

 

Mezmur [50] 57

Tekvin 24:1-27

Markos 5:21-43

III.

Mezmur 49

Tesniye 11:1-15

Elçilerin İşleri 27:1-12

Mezmur 48

Tesniye 11:1-15

Elçilerin İşleri 27:1-12

Mezmur 55:1-14, 16-19

Tesniye 11:1-15

Elçilerin İşleri 27:1-12

+ (A-B-C) Olağan Devre: Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

+ (A-B-C) Pentekost Dönemi: Romalılar 5:5

+ (A-B-C) Kutsal Üçlük Dönemi: I.Yuhanna 4:16

 

 

Ordinary Time-13 / Olağan Devre 13. Pazar

(Sunday between 26 June- 2 July)

– Kutsal Üçlük Pazarından Sonra –

+ (A-B-C) I.Petrus 2:9 / II.Timoteyus 1:10 / I.Samuel 3:9 (ve/veya Yuhanna 6:68)

(A-B-C) Sabah Dualarında Vahiy 4:8 veya Filipililer 1:2 veya Mezmur 122:1 veya

Mezmur 19:14 veya Mezmur 43:3 veya  Habakuk 2:20 veya Yuhanna 4:23 veya İşaya 57:15

(A-B-C) Akşam Dualarında: İşaya 6:3

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 38:21-22

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 36:7 (10)

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Tekvin 22:1-14

Mezmur 13

Romalılar 6:12-23

Matta Matta 10:40-42

 

alternatif:

Yeremya 28:5-9

Mezmur 89:1-4, 15-18

Romalılar 6:12-23

Matta Matta 10:40-42

II.Samuel 1:10-11, 17-27

Mezmur 130

II.Korintliler 8:7-15

Markos 5:21-43

 

alternatif:

Ağıtlar 3:23-33

Mezmur 30

Romalılar 6:12-23

Matta Matta 10:40-42

II.Krallar 2:1-2, 6-14

Mezmur 77:1-2, 11-20

Galatyalılar 5:1, 13-25

Luka 9:51-62

 

alternatif:

I.Krallar 19:15-16, 19-21

Mezmur 16

Romalılar 6:12-23

Matta Matta 10:40-42

II.

 

Mezmur 50

I.Samuel 28:3-19

Luka 17:20-37

Mezmur [52] 53

Yeremya 11:1-14

Romalılar 13:1-10

Luka 9:51-62

 

Mezmur [59:1-5, 16-17] 60

Tekvin 27:1-40

Markos 6:1-6

III.

Mezmur 52; 53

Tesniye 15:1-11

Elçilerin İşleri 27:13-44

(ya da 27:33-44)

Mezmur 56

Tesniye 15:1-11

Elçilerin İşleri 27.[13-32] 33-44

Mezmur 64

Tesniye 15:1-11

Elçilerin İşleri 27.[13-32] 33-44

+ (A-B-C) Olağan Devre: Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

+ (A-B-C) Pentekost Dönemi: Romalılar 5:5

+ (A-B-C) Kutsal Üçlük Dönemi: I.Yuhanna 4:16

 

 

Ordinary Time-14 / Olağan Devre 14. Pazar

(Sunday between 3-9 July)

+ (A-B-C) Luka 4:18 / Luka 8:15 / Luka 10:2

(A-B-C) Sabah Dualarında Vahiy 4:8 veya Filipililer 1:2 veya Mezmur 122:1 veya

Mezmur 19:14 veya Mezmur 43:3 veya  Habakuk 2:20 veya Yuhanna 4:23 veya İşaya 57:15

(A-B-C) Akşam Dualarında: İşaya 6:3

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 42:11

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 45:6

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Tekvin 24:34-38, 42-49, 58-67

     Mezmur 45:10-17 ya da

     Ezgiler Ezgisi 2:8-13

Romalılar 7:15-25a

Matta 11:16-19, 25-30

 

alternatif:

Zekeriya 9:9-12

Mezmur 145:8-14

Romalılar 7:15-25a

Matta 11:16-19, 25-30

 

 

II.Samuel 5:1-5, 9-10

Mezmur 48

II.Korintliler 12:2-10

Markos 6:1-13

 

alternatif:

Hezekiel 2:1-5

Mezmur 123

Romalılar 7:15-25a

Matta 11:16-19, 25-30

 

 

II.Krallar 5:1-14

Mezmur 30

Galatyalılar 6.(1-6) 7-16

Luka 10:1-11, 16-20

 

alternatif:

İşaya 66:10-14

Mezmur 66:1-9

Romalılar 7:15-25a

Matta 11:16-19, 25-30

II.

 

Mezmur 56 [57]

II.Samuel 2:1-11; 3:1

Luka 18:31-19:10

Mezmur [63] 64

Yeremya 20:1-11a

Romalılar 14:1-17

Luka 10:1-11, 16-20

 

Mezmur 65 [70]

Tekvin 29:1-20

Markos 6:7-29

III.

Mezmur 55:1-15, 18-22

Tesniye 24:10-22

Elçilerin İşleri 28:1-16

Mezmur 57

Tesniye 24:10-22

Elçilerin İşleri 28:1-16

Mezmur 74

Tesniye 24:10-22

Elçilerin İşleri 28:1-16

+ (A-B-C) Olağan Devre: Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

+ (A-B-C) Pentekost Dönemi: Romalılar 5:5

+ (A-B-C) Kutsal Üçlük Dönemi: I.Yuhanna 4:16

 

Ordinary Time-15 / Olağan Devre 15. Pazar

(Sunday between 10-16 July)

+ (A-B-C) Tesniye 30:14 / Yuhanna 6:63, 68 / Mezmur 46:1

(A-B-C) Sabah Dualarında Vahiy 4:8 veya Filipililer 1:2 veya Mezmur 122:1 veya

Mezmur 19:14 veya Mezmur 43:3 veya  Habakuk 2:20 veya Yuhanna 4:23 veya İşaya 57:15

(A-B-C) Akşam Dualarında: İşaya 6:3

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 55:16 (17)

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 57:5, 7

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Tekvin 25:19-34

Mezmur 119:105-112

Romalılar 8:1-11

Matta 13:1-9, 18-23

 

alternatif:

İşaya 55:10-13

Mezmur 65.[1-8] 9-13

Romalılar 8:1-11

Matta 13:1-9, 18-23

II.Samuel 6:1-5, 12b-19

Mezmur 24

Efesliler 1:3-14

Markos 6:14-29

 

alternatif:

Amos 7:7-15

Mezmur 85:8-13

Romalılar 8:1-11

Matta 13:1-9, 18-23

Amos 7:7-17

Mezmur 82

Koloseliler 1:1-14

Luka 10:25-37

 

alternatif:

Tesniye 30:9-14

Mezmur 25:1-10

Romalılar 8:1-11

Matta 13:1-9, 18-23

II.

 

Mezmur 60 [63]

II.Samuel 7:18-29

Luka 19:41-20:8

Mezmur 66

Eyüp 4:1, 5:6-27

Romalılar 15:14-29

Luka 10:25-37

 

Mezmur 77

Tekvin 32:9-30

Markos 7:1-23

III.

Mezmur 64; 65

Tesniye 28:1-14

Elçilerin İşleri 28:17-30

Mezmur 65

Tesniye 28:1-14

Elçilerin İşleri 28:17-30

Mezmur 76

Tesniye 28:1-14

Elçilerin İşleri 28:17-30

+ (A-B-C) Olağan Devre: Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

+ (A-B-C) Pentekost Dönemi: Romalılar 5:5

+ (A-B-C) Kutsal Üçlük Dönemi: I.Yuhanna 4:16

 

 

Ordinary Time-16 / Olağan Devre 16. Pazar

(Sunday between 17-23 July)

+ (A-B-C) İşaya 55:11 / Yuhanna 10:27-28a / Koloseliler 3:17

(A-B-C) Sabah Dualarında Vahiy 4:8 veya Filipililer 1:2 veya Mezmur 122:1 veya

Mezmur 19:14 veya Mezmur 43:3 veya  Habakuk 2:20 veya Yuhanna 4:23 veya İşaya 57:15

(A-B-C) Akşam Dualarında: İşaya 6:3

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 56:9

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 55:22

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Tekvin 28:10-19a

Mezmur 139:1-12, 23-24

Romalılar 8:12-25

Matta 13:24-30, 36-43

 

alternatif:

İşaya 44:6-8

Mezmur 86:11-17

Romalılar 8:12-25

Matta 13:24-30, 36-43

II.Samuel 7:1-14a

Mezmur 89:20-37

Efesliler 2:11-22

Markos 6:30-34, 53-56

 

alternatif:

Yeremya 23:1-6

Mezmur 23

Efesliler 2:11-22

Markos 6:30-34, 53-56

Amos 8:1-12

Mezmur 52

Koloseliler 1:15-28

Luka 10:38-42

 

alternatif:

Tekvin 18:1-10a

Mezmur 15

Koloseliler 1:15-28

Luka 10:38-42

II.

Mezmur 67 [70]

I.Krallar 2:10-12; 3:16-28

Elçilerin İşleri 4:1-22

Markos 6:30-34, 53-56

Mezmur 73

Eyüp 13:13-14:6

İbraniler 2:5-18

Luka 10:38-42

Mezmur 81

Tekvin 41:1-16, 25-37

I.Korintliler 4:8-13

Yuhanna 4:31-35

III.

Mezmur 71

Tesniye 30:1-10

I.Petrus 3:8-18

Mezmur 67, 70

Tesniye 30:1-10

I.Petrus 3:8-18

Mezmur 82, 100

Tesniye 30:1-10

I.Petrus 3:8-18

+ (A-B-C) Olağan Devre: Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

+ (A-B-C) Pentekost Dönemi: Romalılar 5:5

+ (A-B-C) Kutsal Üçlük Dönemi: I.Yuhanna 4:16

 

 

Ordinary Time-17 / Olağan Devre 17. Pazar

(Sunday between 24-30 July)

+ (A-B-C) Yuhanna 6:68 / Romalılar 8:15-16 / Luka 11:9

(A-B-C) Sabah Dualarında Vahiy 4:8 veya Filipililer 1:2 veya Mezmur 122:1 veya

Mezmur 19:14 veya Mezmur 43:3 veya  Habakuk 2:20 veya Yuhanna 4:23 veya İşaya 57:15

(A-B-C) Akşam Dualarında: İşaya 6:3

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 71:1

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 52:9

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Tekvin 29:15-28

     Mezmur 105:1-11, 45b

     ya da Mezmur 128

Romalılar 8:26-39

Matta 13:31-33, 44-52

 

alternatif:

I.Krallar 3:5-12

Mezmur 119:129-136

Romalılar 8:26-39

Matta 13:31-33, 44-52

 

II.Samuel 11:1-15

Mezmur 14

Efesliler 3:14-21

Yuhanna 6:1-21

 

alternatif:

II.Krallar 4:42-44

Mezmur 145:10-18

Efesliler 3:14-21

Yuhanna 6:1-21

 

Hoşeya 1:2-10

Mezmur 85

Koloseliler 2:6-15 (16-19)

Luka 11:1-13

 

alternatif:

Tekvin 18:20-32

Mezmur 138

Koloseliler 2:6-15 (16-19)

Luka 11:1-13

II.

Mezmur 75 [76]

I.Krallar 6:11-14, 23-38

Elçilerin İşleri 12:1-17

Yuhanna 6:1-21

Mezmur 74

Eyüp 19:1-27a

İbraniler 8

Luka 11:1-13

Mezmur 88

Tekvin 42:1-25

I.Korintliler 10:1-24

Matta 13:24-30 [31-43]

III.

Mezmur 77

Ezgiler Ezgisi 2

I.Petrus 4:7-14

Mezmur 75

Ezgiler Ezgisi 2

I.Petrus 4:7-14

Mezmur 95

Ezgiler Ezgisi 2

I.Petrus 4:7-14

+ (A-B-C) Olağan Devre: Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

+ (A-B-C) Pentekost Dönemi: Romalılar 5:5

+ (A-B-C) Kutsal Üçlük Dönemi: I.Yuhanna 4:16

 

 

Ordinary Time-18 / Olağan Devre 18. Pazar

(Sunday between 31 July-6 August)

+ (A-B-C) Matta 4:4 / Koloseliler 3:1 / İşaya 40:31

(A-B-C) Sabah Dualarında Vahiy 4:8 veya Filipililer 1:2 veya Mezmur 122:1 veya

Mezmur 19:14 veya Mezmur 43:3 veya  Habakuk 2:20 veya Yuhanna 4:23 veya İşaya 57:15

(A-B-C) Akşam Dualarında: İşaya 6:3

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 57:1

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 56:13

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Tekvin 32:22-31

Mezmur 17:1-7, 15

Romalılar 9:1-5

Matta 14:13-21

 

alternatif:

İşaya 55:1-5

Mezmur 145:8-9, 14-21

Romalılar 9:1-5

Matta 14:13-21

II.Samuel 11:26-12:13a

Mezmur 51:1-12

Efesliler 4:1-16

Yuhanna 6:24-35

 

alternatif:

Çıkış 16:2-4, 9-15

Mezmur 78:23-29

Efesliler 4:1-16

Yuhanna 6:24-35

Hoşeya 11:1-11

Mezmur 107:1-9, 43

Koloseliler 3:1-11

Luka 12:13-21

 

alternatif:

Vaiz 1:2, 12-14; 2:18-23

Mezmur 49:1-12

Koloseliler 3:1-11

Luka 12:13-21

II.

Mezmur 80

I.Krallar 10:1-13

Elçilerin İşleri 13:1-13

Yuhanna 6:24-35

Mezmur 88

Eyüp 28

İbraniler 11:17-31

Luka 12:13-21

Mezmur 107:1-32

Tekvin 50:4-26

I.Korintliler 14:1-19

Markos 6:45-52

III.

Mezmur 85

Ezgiler Ezgisi 5:2-16

II.Petrus 1:1-15

Mezmur 86

Ezgiler Ezgisi 5:2-16

II.Petrus 1:1-15

Mezmur 106:1-10

Ezgiler Ezgisi 5:2-16

II.Petrus 1:1-15

+ (A-B-C) Olağan Devre: Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

+ (A-B-C) Pentekost Dönemi: Romalılar 5:5

+ (A-B-C) Kutsal Üçlük Dönemi: I.Yuhanna 4:16

 

 

Ordinary Time-19 / Olağan Devre 19. Pazar

(Sunday between 7-13 August)

+ (A-B-C) Mezmur 130:5 / Yuhanna 6:51 / Matta 24:42, 44

(A-B-C) Sabah Dualarında Vahiy 4:8 veya Filipililer 1:2 veya Mezmur 122:1 veya

Mezmur 19:14 veya Mezmur 43:3 veya  Habakuk 2:20 veya Yuhanna 4:23 veya İşaya 57:15

(A-B-C) Akşam Dualarında: İşaya 6:3

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 71:3

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 64:10

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Tekvin 37:1-4, 12-28

Mezmur 105:1-6, 16-22, 45b

Romalılar 10:5-15

Matta 14:22-33

 

alternatif:

I.Krallar 19:9-18

Mezmur 85:8-13

Romalılar 10:5-15

Matta 14:22-33

II.Samuel 18:5-9, 15, 31-33

Mezmur 130

Efesliler 4:25-5:2

Yuhanna 6:35, 41-51

 

alternatif:

I.Krallar 19:4-8

Mezmur 34:1-8

Romalılar 10:5-15

Matta 14:22-33

İşaya 1:1, 10-20

Mezmur 50:1-8, 22-23

İbraniler 11:1-3, 8-16

Luka 11:32-40

 

alternatif:

Tekvin 15:1-6

Mezmur 33:12-22

Romalılar 10:5-15

Matta 14:22-33

II.

Mezmur 86

I.Krallar 11:41-12:20

Elçilerin İşleri 14:8-20

Yuhanna 6:35, 41-51

Mezmur 91

Eyüp 39:1-40:4

İbraniler 12:1-17

Luka 12:32-40

Mezmur 108 [116]

İşaya 11:10-12:6

II.Korintliler 1:1-22

Markos 7:24-30

III.

Mezmur 88

Ezgiler Ezgisi 8:5-7

II.Petrus 3:8-13

Mezmur 90

Ezgiler Ezgisi 8:5-7

II.Petrus 3:8-13

Mezmur 115

Ezgiler Ezgisi 8:5-7

II.Petrus 3:8-13

+ (A-B-C) Olağan Devre: Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

+ (A-B-C) Pentekost Dönemi: Romalılar 5:5

+ (A-B-C) Kutsal Üçlük Dönemi: I.Yuhanna 4:16

 

 

Ordinary Time-20 / Olağan Devre 20. Pazar

(Sunday between 14-20 August)

+ (A-B-C) İbraniler 4:12 / (B) Yuhanna 6:56 / (C) İbraniler 12:1, 2b

(A-B-C) Sabah Dualarında Vahiy 4:8 veya Filipililer 1:2 veya Mezmur 122:1 veya

Mezmur 19:14 veya Mezmur 43:3 veya  Habakuk 2:20 veya Yuhanna 4:23 veya İşaya 57:15

(A-B-C) Akşam Dualarında: İşaya 6:3

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 70:4

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 71:23

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Tekvin 45:1-15

Mezmur 133

Romalılar 11:1-2a, 29-32

Matta 15.(10-20) 21-28

 

alternatif:

İşaya 56:1, 5-8

Mezmur 67

Romalılar 11:1-2a, 29-32

Matta 15.(10-20) 21-28

I.Krallar 2:10-12; 3:3-14

Mezmur 111

Efesliler 5:15-20

Yuhanna 6:51-58

 

alternatif:

Süleymanın Meselleri 9:1-6

Mezmur 34:9-14

Efesliler 5:15-20

Yuhanna 6:51-58

İşaya 5:1-7

Mezmur 80:1-2, 8-19

İbraniler 11:29-12:2

Luka 12:49-56

 

alternatif:

Yeremya 23:23-29

Mezmur 82

İbraniler 11:29-12:2

Luka 12:49-56

II.

Mezmur 90

II.Krallar 4:1-37

Elçilerin İşleri 16:1-15

Yuhanna 6:51-58

Mezmur [92] 100

Çıkış 2:23-3:10

İbraniler 13:1-15

Luka 12:49-56

Mezmur 119:17-32

İşaya 28:9-22

II.Korintliler 8:1-9

Matta 20:1-16

III.

Mezmur 92

Yunus 1

II.Petrus 3:14-18

Mezmur 106:1-10

Yunus 1

II.Petrus 3:14-18

Mezmur 119:33-48

Yunus 1

II.Petrus 3:14-18

+ (A-B-C) Olağan Devre: Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

+ (A-B-C) Pentekost Dönemi: Romalılar 5:5

+ (A-B-C) Kutsal Üçlük Dönemi: I.Yuhanna 4:16

 

 

Ordinary Time-21 / Olağan Devre 21. Pazar

(Sunday between 21-27 August)

+ (A) Matta 16:16 / (B) Yuhanna 6:68 / (A-B-C) Yuhanna 14:6

(A-B-C) Sabah Dualarında Vahiy 4:8 veya Filipililer 1:2 veya Mezmur 122:1 veya

Mezmur 19:14 veya Mezmur 43:3 veya  Habakuk 2:20 veya Yuhanna 4:23 veya İşaya 57:15

(A-B-C) Akşam Dualarında: İşaya 6:3

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 82:8

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 86:8-9

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Çıkış 1:8-2:10

Mezmur 124

Romalılar 12:1-8

Matta 16:13-20

 

 

alternatif:

İşaya 51:1-6

Mezmur 138

Romalılar 12:1-8

Matta 16:13-20

I.Krallar 8.[1, 6, 10-11]

22-30, 41-43

Mezmur 84

Efesliler 6:10-20

Yuhanna 6:56-69

 

alternatif:

Yeşu 24:1-2a, 14-18

Mezmur 34:15-22

Efesliler 6:10-20

Yuhanna 6:56-69

Yeremya 1:4-10

Mezmur 71:1-6

İbraniler 12:18-29

Luka 13:10-17

 

 

alternatif:

İşaya 58:9b-14

Mezmur 103:1-8

İbraniler 12:18-29

Luka 13:10-17

II.

Mezmur 95

II.Krallar 6:8-23

Elçilerin İşleri 17:15-34

Yuhanna 6:56-69

Mezmur 116

Çıkış 4:27-5:1

İbraniler 13:16-21

Luka 13:10-17

Mezmur 119:49-72

İşaya 30:8-21

II.Korintliler 9

Matta 21:28-32

III.

Mezmur 104:1-25

Yunus 2

Vahiy 1

Mezmur 115

Yunus 2

Vahiy 1

Mezmur 119:73-88

Yunus 2

Vahiy 1

+ (A-B-C) Olağan Devre: Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

+ (A-B-C) Pentekost Dönemi: Romalılar 5:5

+ (A-B-C) Kutsal Üçlük Dönemi: I.Yuhanna 4:16

 

 

Ordinary Time-22 / Olağan Devre 22. Pazar

(Sunday between 28 August-3 September)

+ (A-B-C) Yakup 1:18 / Matta 11:29 / (A) Matta 16:24

(A-B-C) Sabah Dualarında Vahiy 4:8 veya Filipililer 1:2 veya Mezmur 122:1 veya

Mezmur 19:14 veya Mezmur 43:3 veya  Habakuk 2:20 veya Yuhanna 4:23 veya İşaya 57:15

(A-B-C) Akşam Dualarında: İşaya 6:3

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 86:3-4

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 71:5

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Çıkış 3:1-15

Mezmur 105:1-6, 23-26, 45c

Romalılar 12:9-21

Matta 16:21-28

 

alternatif:

Yeremya 15:15-21

Mezmur 26:1-8

Romalılar 12:9-21

Matta 16:21-28

Ezgiler Ezgisi 2:8-13

Mezmur 45:1-2, 6-9

Yakup 1:17-27

Markos 7:1-8, 14-15, 21-23

 

alternatif:

Tesniye 4:1-2, 6-9

Mezmur 15

Yakup 1:17-27

Markos 7:1-8, 14-15, 21-23

Yeremya 2:4-13

Mezmur 81:1, 10-16

İbraniler 13:1-8, 15-16

Luka 14:1, 7-14

 

alternatif:

Süleymanın Meselleri 25:6-7

Mezmur 112

İbraniler 13:1-8, 15-16

Luka 14:1, 7-14

II.

Mezmur 105:1-15

II.Krallar 6:24-25; 7:3-20

Elçilerin İşleri 18:1-16

Markos 7:1-8, 14-15, 21-23

 

Mezmur 119:1-16

Çıkış 12:21-27

Matta 4:23-5:20

 

Mezmur 119:81-96

İşaya 33:13-22

Yuhanna 3:22-36

III.

Mezmur 107:1-32

Yunus 3:1-9

Vahiy 3:14-22

Mezmur 119:17-40

Yunus 3:1-9

Vahiy 3:14-22

Mezmur 119:161-176

Yunus 3:1-9

Vahiy 3:14-22

+ (A-B-C) Olağan Devre: Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

+ (A-B-C) Pentekost Dönemi: Romalılar 5:5

+ (A-B-C) Kutsal Üçlük Dönemi: I.Yuhanna 4:16

 

 

Ordinary Time-23 / Olağan Devre 23. Pazar

(Sunday between 4-10 September)

+ (A-B-C) II.Korintliler 5:19 / (B) Yakup 1:17 / (C) Mezmur 119:135

(A-B-C) Sabah Dualarında Vahiy 4:8 veya Filipililer 1:2 veya Mezmur 122:1 veya

Mezmur 19:14 veya Mezmur 43:3 veya  Habakuk 2:20 veya Yuhanna 4:23 veya İşaya 57:15

(A-B-C) Akşam Dualarında: İşaya 6:3

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 86:5

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 67:7

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Çıkış 12:1-14

Mezmur 149

Romalılar 13:8-14

Matta 18:15-20

 

 

alternatif:

Hezekiel 33:7-11

Mezmur 119:33-40

Romalılar 13:8-14

Matta 18:15-20

Süleymanın Meselleri 22:1-2, 8-9, 22-23

Mezmur 125

Yakup 2:1-10 (11-13) 14-17

Markos 7:24-37

 

alternatif:

İşaya 35:4-7a

Mezmur 146

Yakup 2:1-10 (11-13) 14-17

Markos 7:24-37

Yeremya 18:1-11

Mezmur 139:1-6, 13-18

Filimon 1-21

Luka 14:25-33

 

 

alternatif:

Tesniye 30:15-20

Mezmur 1

Filimon 1-21

Luka 14:25-33

II.

Mezmur 108 [115]

Hezekiel 12:21-13:16

Elçilerin İşleri 19:1-20

Markos 7:24-37

 

Mezmur 119:41-56

Çıkış 14:5-31

Matta 6:1-18

 

Mezmur [120] 121

İşaya 43:14-44:5

Yuhanna 5:30-47

III.

Mezmur 119:17-32

Yunus 3:10-4:11

Vahiy 8:1-5

Mezmur 119:57-72

Yunus 3:10-4:11

Vahiy 8:1-5

Mezmur 122; 123

Yunus 3:10-4:11

Vahiy 8:1-5

+ (A-B-C) Olağan Devre: Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

+ (A-B-C) Pentekost Dönemi: Romalılar 5:5

+ (A-B-C) Kutsal Üçlük Dönemi: I.Yuhanna 4:16

 

 

Ordinary Time-24 / Olağan Devre 24. Pazar

(Sunday between 11-17 September)

+ (A-B-C) Yuhanna 13:34 / Galatyalılar 6:14 / + (C) Luka 15:10

(A-B-C) Sabah Dualarında Vahiy 4:8 veya Filipililer 1:2 veya Mezmur 122:1 veya

Mezmur 19:14 veya Mezmur 43:3 veya  Habakuk 2:20 veya Yuhanna 4:23 veya İşaya 57:15

(A-B-C) Akşam Dualarında: İşaya 6:3

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 86:1, 7

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 70:4

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Çıkış 14:19-31

     Mezmur 114 ya da

     Çıkış 15:1b-11, 20-21

Romalılar 14:1-12

Matta 18:21-35

 

alternatif:

Tekvin 50:15-21

Mezmur 103. [1-7] 8-13

Romalılar 14:1-12

Matta 18:21-35

Süleymanın Meselleri 1:20-33

Mezmur 19

Yakup 3:1-12

Markos 8:27-38

 

alternatif:

İşaya 50:4-9a

Mezmur 116:1-9

Yakup 3:1-12

Markos 8:27-38

Yeremya 4:11-12, 22-28

Mezmur 14

I.Timoteyus 1:12-17

Luka 15:1-10

 

 

alternatif:

Çıkış 32:7-14

Mezmur 51:1-10

I.Timoteyus 1:12-17

Luka 15:1-10

II.

Mezmur 119:41-48 [49-64]

Hezekiel 20:1-8, 33-44

Elçilerin İşleri 20:17-38

Markos 8:27-38

Mezmur 119:73-88

Çıkış 18:13-26

Matta 7:1-14

Mezmur 124; 125

İşaya 60

Yuhanna 6:51-69

III.

Mezmur 119:65-88

İşaya 44:24-45:8

Vahiy 12:1-12

Mezmur 119:105-120

İşaya 44:24-45:8

Vahiy 12:1-12

Mezmur 126; 127

İşaya 44:24-45:8

Vahiy 12:1-12

+ (A-B-C) Olağan Devre: Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

+ (A-B-C) Pentekost Dönemi: Romalılar 5:5

+ (A-B-C) Kutsal Üçlük Dönemi: I.Yuhanna 4:16

 

 

Ordinary Time-25 / Olağan Devre 25. Pazar

(Sunday between 18-24 September)

+ (A-B-C) Filipililer 1:9-10 / II.Korintliler 8:9 / Mezmur 100:1-2, 5

(A-B-C) Sabah Dualarında Vahiy 4:8 veya Filipililer 1:2 veya Mezmur 122:1 veya

Mezmur 19:14 veya Mezmur 43:3 veya Habakuk 2:20 veya Yuhanna 4:23 veya İşaya 57:15

(A-B-C) Akşam Dualarında: İşaya 6:3

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 106:47

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 77:13 (14), 15

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

 

Çıkış 16:2-15

Mezmur 105:1-6, 37-45

Filipililer 1:21-30

Matta 20:1-16

 

alternatif:

Yunus 3:10-4:11

Mezmur 145:1-8

Filipililer 1:21-30

Matta 20:1-16

Süleymanın Meselleri 31:10-31

Mezmur 1

Yakup 3:13-4:3, 7-8a

Markos 9:30-37

 

alternatif:

Yakup 3:13-4:3, 7-8a

Markos 9:30-37

Yeremya 11:18-20

Mezmur 54

 

Yeremya 8:18-9:1

Mezmur 79:1-9

I.Timoteyus 2:1-7

Luka 16:1-13

 

alternatif:

Amos 8:4-7

Mezmur 113

I.Timoteyus 2:1-7

Luka 16:1-13

II.

Mezmur 119:113-136

Hezekiel 33:23, 30-34:10

Elçilerin İşleri 26:1, 9-25

Markos 9:30-37

 

Mezmur 119:137-152

Çıkış 19:10-25

Matta 8:23-34

 

Mezmur [128] 129

Ezra 1

Yuhanna 7:14-36

III.

Mezmur 119:153-176

İşaya 45:9-22

Vahiy 14:1-5

Mezmur 119:153-176

İşaya 45:9-22

Vahiy 14:1-5

Mezmur 130; 131

İşaya 45:9-22

Vahiy 14:1-5

+ (A-B-C) Olağan Devre: Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

+ (A-B-C) Pentekost Dönemi: Romalılar 5:5

+ (A-B-C) Kutsal Üçlük Dönemi: I.Yuhanna 4:16

 

 

Ordinary Time-26 / Olağan Devre 26. Pazar

(Sunday between 25 September-1 October)

+ (A-B-C) Mezmur 34:8 / Yuhanna 17:17 / II.Korintliler 8:9

(A-B-C) Sabah Dualarında Vahiy 4:8 veya Filipililer 1:2 veya Mezmur 122:1 veya

Mezmur 19:14 veya Mezmur 43:3 veya Habakuk 2:20 veya Yuhanna 4:23 veya İşaya 57:15

(A-B-C) Akşam Dualarında: İşaya 6:3

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 88:1-2

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 90:1-2

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Çıkış 17:1-7

Mezmur 78:1-4, 12-16

Filipililer 2:1-13

Matta 21:23-32

 

alternatif:

Hezekiel 18:1-4, 25-32

Mezmur 25:1-9

Filipililer 2:1-13

Matta 21:23-32

Ester 7:1-6, 9-10; 9:20-22

Mezmur 124

Yakup 5:13-20

Markos 9:38-50

 

alternatif:

Sayılar 11:4-6, 10-16, 24-29

Mezmur 19:7-14

Yakup 5:13-20

Markos 9:38-50

Yeremya 32:1-3a, 6-15

(32:1-3a, 6-9, 12-16, 25-38)

Mezmur 91:1-6, 14-16

I.Timoteyus 6:6-19

Luka 16:19-31

 

alternatif:

Amos 6:1a, 4-7

Mezmur 146

I.Timoteyus 6:6-19

Luka 16:19-31

II.

Mezmur [120; 123] 124

Hezekiel 37:15-28

I.Yuhanna 2:22-29

Markos 9:38-50

Mezmur 120; 121

Çıkış 24

Matta 9:1-8

Mezmur 134; 135

Nehemya 2

Yuhanna 8:31-38, 48-59

III.

Mezmur 125, 126, 137

İşaya 48:12-21

Luka 11:37-54

Mezmur 122

İşaya 48:12-21

Luka 11:37-54

Mezmur 132

İşaya 48:12-21

Luka 11:37-54

+ (A-B-C) Olağan Devre: Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

+ (A-B-C) Pentekost Dönemi: Romalılar 5:5

+ (A-B-C) Kutsal Üçlük Dönemi: I.Yuhanna 4:16

 

 

 

Ordinary Time-27 / Olağan Devre 27. Pazar

(Sunday between 2-8 October)

+ (A-B-C) Yuhanna 15:16 / I.Yuhanna 4:16b / + (C) II.Timoteyus 1:7

(A-B-C) Sabah Dualarında Vahiy 4:8 veya Filipililer 1:2 veya Mezmur 122:1 veya

Mezmur 19:14 veya Mezmur 43:3 veya  Habakuk 2:20 veya Yuhanna 4:23 veya İşaya 57:15

(A-B-C) Akşam Dualarında: İşaya 6:3

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 115:9

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 104:33

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Çıkış 20:1-4, 7-9, 12-20

Mezmur 19:1-6 [7-14]

Filipililer 3:4b-14

Matta 21:33-46

 

ya da

Tekvin 18:23-32

Mezmur 141:1-9

Efesliler 4:17-32

Matta 9:1-8

 

alternatif:

İşaya 5:1-7

Mezmur 80:7-15

Filipililer 3:4b-14

Matta 21:33-46

Eyüp 1:1; 2:1-10

Mezmur 26

İbraniler 1:1-4; 2:5-12

Markos 10:2-16

 

 

alternatif:

Tekvin 2:18-24

Mezmur 8

İbraniler 1:1-4; 2:5-12

Markos 10:2-16

Ağıtlar 1:1-6

     Ağıtlar 3:19-26

     ya da Mezmur 137

II.Timoteyus 1:1-14

Luka 17:5-10

 

alternatif:

Habakuk 1:1-4; 2:1-4

Mezmur 37:1-9

II.Timoteyus 1:1-14

Luka 17:5-10

II.

Mezmur 136

Süleymanın Meselleri 2:1-11

I.Yuhanna 2:1-17

Markos 10:2-16

Mezmur 125, 126

Yeşu 3:7-17

Matta 10:1-22

Mezmur 142

Nehemya 5:1-13

Yuhanna 9

III.

Mezmur 128; 129; 134

İşaya 49:13-23

Luka 12:1-12

Mezmur 123; 124

İşaya 49:13-23

Luka 12:1-12

Mezmur 141

İşaya 49:13-23

Luka 12:1-12

+ (A-B-C) Olağan Devre: Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

+ (A-B-C) Pentekost Dönemi: Romalılar 5:5

+ (A-B-C) Kutsal Üçlük Dönemi: I.Yuhanna 4:16

 

 

 

Ordinary Time-28 / Olağan Devre 28. Pazar

(Sunday between 9-15 October)

+ (A-B-C) Efesliler 1:17-18 / İbraniler 8:10 / I.Selanikliler 5:18

(A-B-C) Sabah Dualarında Vahiy 4:8 veya Filipililer 1:2 veya Mezmur 122:1 veya

Mezmur 19:14 veya Mezmur 43:3 veya  Habakuk 2:20 veya Yuhanna 4:23 veya İşaya 57:15

(A-B-C) Akşam Dualarında: İşaya 6:3

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 119:33

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 104:31, 34

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Çıkış 32:1-14

Mezmur 106:1-6, 19-23

Filipililer 4:1-9

Matta 22:1-14

 

alternatif:

İşaya 25:1-9

Mezmur 23

Filipililer 4:1-9

Matta 22:1-14

Eyüp 23:1-9, 16-17

Mezmur 22:1-15

İbraniler 4:12-16

Markos 10:17-31

 

alternatif:

Amos 5:6-7, 10-15

Mezmur 90:12-17

İbraniler 4:12-16

Markos 10:17-31

Yeremya 29:1, 4-7

Mezmur 66:1-12

II.Timoteyus 2:8-15

Luka 17:11-19

 

alternatif:

II.Krallar 5:1-3, 7-15c

Mezmur 111

II.Timoteyus 2:8-15

Luka 17:11-19

II.

Mezmur 139:1-18

Süleymanın Meselleri 3:1-18

I.Yuhanna 3:1-15

Markos 10:17-31

Mezmur 127 [128]

Yeşu 5:13-6:20

Matta 11:20-30

Mezmur 44

Nehemya 6:1-16

Yuhanna 15:12-27

III.

Mezmur 138, 141

İşaya 50:4-10

Luka 13:22-30

Mezmur 129, 130

İşaya 50:4-10

Luka 13:22-30

Mezmur 143

İşaya 50:4-10

Luka 13:22-30

+ (A-B-C) Olağan Devre: Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

+ (A-B-C) Pentekost Dönemi: Romalılar 5:5

+ (A-B-C) Kutsal Üçlük Dönemi: I.Yuhanna 4:16

 

 

Ordinary Time-29 / Olağan Devre 29. Pazar

(Sunday between 16-22 October)

+ (A-B-C) Filipililer 2:15-16 / Markos 10:45 / İbraniler 4:12

(A-B-C) Sabah Dualarında Vahiy 4:8 veya Filipililer 1:2 veya Mezmur 122:1 veya

Mezmur 19:14 veya Mezmur 43:3 veya  Habakuk 2:20 veya Yuhanna 4:23 veya İşaya 57:15

(A-B-C) Akşam Dualarında: İşaya 6:3

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 119:73:

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 107:1

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Çıkış 33:12-23

Mezmur 99

I.Selanikliler 1:1-10

Matta 25:15-30

 

alternatif:

İşaya 45:1-7

Mezmur 96:1-9 (10-13)

I.Selanikliler 1:1-10

Matta 25:15-30

Eyüp 38:1-7, (34-41)

Mezmur 104:1-9, 24, 35c

İbraniler 5:1-10

Markos 10:35-45

 

alternatif:

İşaya 53:4-12

Mezmur 91:9-16

İbraniler 5:1-10

Markos 10:35-45

Yeremya 31:27-34

Mezmur 119:97-104

II.Timoteyus 3:14-4:5

Luka 18:1-8

 

alternatif:

Tekvin 32:22-31

Mezmur 121

II.Timoteyus 3:14-4:5

Luka 18:1-8

II.

Mezmur 142, [143:1-11]

Süleymanın Meselleri 4:1-18

I.Yuhanna 3:16-4:6

Markos 10:35-45

Mezmur 141

Yeşu 14:6-14

Matta 12:1-21

Mezmur [146] 149

Nehemya 8:9-18

Yuhanna 16:1-11

III.

Mezmur 145; 149

İşaya 54:1-14

Luka 13:31-35

Mezmur 133; 134; 137:1-6

İşaya 54:1-14

Luka 13:31-35

Mezmur 147

İşaya 54:1-14

Luka 13:31-35

+ (A-B-C) Olağan Devre: Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

+ (A-B-C) Pentekost Dönemi: Romalılar 5:5

+ (A-B-C) Kutsal Üçlük Dönemi: I.Yuhanna 4:16

 

 

Ordinary Time-30 / Olağan Devre 30. Pazar

(Sunday between 23-29 October)

+ (A-B-C) Yuhanna 14:23 / II.Timoteyus 1:10 / II.Korintliler 5:19

(A-B-C) Sabah Dualarında Vahiy 4:8 veya Filipililer 1:2 veya Mezmur 122:1 veya

Mezmur 19:14 veya Mezmur 43:3 veya  Habakuk 2:20 veya Yuhanna 4:23 veya İşaya 57:15

(A-B-C) Akşam Dualarında: İşaya 6:3

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 119:88

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 119:32

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Tesniye 34:1-12

Mezmur 90:1-6, 13-17

I.Selanikliler 2:1-8

Matta 22:34-46

 

alternatif:

Levililer 19:1-2, 15-18

Mezmur 1

I.Selanikliler 2:1-8

Matta 22:34-46

Eyüp 42:1-6, 10-17

Mezmur 34:1-8, (19-22)

İbraniler 7:23-28

Markos 10:46-52

 

alternatif:

Yeremya 31:7-9

Mezmur 126

İbraniler 7:23-28

Markos 10:46-52

Yoel 2:23-32

Mezmur 65

II.Timoteyus 4:6-8, 16-18

Luka 18:9-14

 

alternatif:

Yeremya 14:7-10, 19-22

Mezmur 84:1-7

II.Timoteyus 4:6-8, 16-18

Luka 18:9-14

II.

Mezmur 119:89-104

Vaiz 11; 12

II.Timoteyus 2:1-7

Markos 12:28-34

Mezmur 119:121-136

Vaiz 11; 12

II.Timoteyus 2:1-7

Luka 18:9-14

Mezmur 119:1-16

Vaiz 11; 12

II.Timoteyus 2:1-7

Matta 22:34-46

III.

Mezmur 119:137-152

İşaya 59:9-20

Luka 14:1-14

Mezmur 119:89-104

İşaya 59:9-20

Luka 14:1-14

Mezmur 119:105-128

İşaya 59:9-20

Luka 14:1-14

+ (A-B-C) Olağan Devre: Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

+ (A-B-C) Pentekost Dönemi: Romalılar 5:5

+ (A-B-C) Kutsal Üçlük Dönemi: I.Yuhanna 4:16

 

 

 

Ordinary Time-30 (Bible Sunday) / Olağan Devre 30. Pazar (İncil Pazarı)

+ (A-B-C) Yuhanna 14:23 / II.Timoteyus 1:10 / II.Korintliler 5:19

(A-B-C) Sabah Dualarında Vahiy 4:8 veya Filipililer 1:2 veya Mezmur 122:1 veya

Mezmur 19:14 veya Mezmur 43:3 veya  Habakuk 2:20 veya Yuhanna 4:23 veya İşaya 57:15

(A-B-C) Akşam Dualarında: İşaya 6:3

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 119:58, 64

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 130:7-8

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Nehemya 8:1-4a [5-6] 8-12

Mezmur 119:9-16

Koloseliler 3:12-17

Matta 24:30-35

İşaya 55:1-11

Mezmur 19:7-14

II.Timoteyus 3:14-4:5

Yuhanna 5:36b-47

İşaya 45:22-25

Mezmur 119:129-136

Romalılar 15:1-6

Luka 4:16-24

II.

Mezmur 119:89-104

İşaya 55:1-11

Luka 4:14-30

Mezmur 119:1-16

II.Krallar 22

Koloseliler 3:12-17

Mezmur 119:1-16

Yeremya 36:9-32

Romalılar 10:5-17

Matta 22:34-40

III.

Mezmur 119:137-152

Tesniye 17:14-15, 18-20

Yuhanna 5:36b-47

Mezmur 119:89-104

İşaya 45:22-45

Matta 24:30-35

   ya da Luka 14:1-14

Mezmur 119:105-128

I.Krallar 22:1-17

Romalılar 15:4-13

   ya da Luka 14:1-14

+ (A-B-C) Olağan Devre: Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

+ (A-B-C) Pentekost Dönemi: Romalılar 5:5

+ (A-B-C) Kutsal Üçlük Dönemi: I.Yuhanna 4:16

 

 

Dedication Festival (1st sunday of October or sunday before 1 November)

Kilisenin Tanrı’ya Adanması (Ekimin 1. Pazarı ya da 1 Kasımdan önceki Pazar)

+ (A-B-C) Olağan Devre: Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

+ (A-B-C) Pentekost Dönemi: Romalılar 5:5

+ (A-B-C) Kutsal Üçlük Dönemi: I.Yuhanna 4:16

(A-B-C) Sabah Dualarında I.Korintliler 3:23, Vahiy 4:8 veya Filipililer 1:2 veya Mezmur 122:1 veya Mezmur 19:14 veya Mezmur 43:3 veya  Habakuk 2:20 veya Yuhanna 4:23 veya İşaya 57:15

(A-B-C) Akşam Dualarında: İşaya 6:3 (I.Korintliler 3:23)

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 126:5-6

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 119:156, 160

A – B – C YILI (Eve Prayer / Arife İbadeti)

Mezmur 24

*    II.Tarihler 7:11-16

Yuhanna 4:19-29

 

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

 

 

*     I.Krallar 8:22-30

     ya da Vahiy 21:9-14

Mezmur (48) 122

İbraniler 12:18-24

Matta 21:12-16

 

A-B-C

I.Krallar 8:22-30

Mezmur (48) 122

I.Korintliler 3:9-23

Matta 16:13-20

 

ya da

 

I.Krallar 8:22-23, 27-30

Mezmur (48) 122

I.Korintliler 3:10-23

Matta 16:13-20

*     Tekvin 28:11-18

     ya da Vahiy 21:9-14

Mezmur (48) 122

I.Petrus 2:1-10

Yuhanna 10:22-29

 

A-B-C

Eski Ahit okumalarından biri

Mezmur 24

Vahiy 21:1-5

Yuhanna 2:13-22

*     I.Tarihler 29:6-19

Mezmur (48) 122

Efesliler 2:19-22

Yuhanna 2:13-22

 

A-B-C

II.Tarihler 7:11-16

Mezmur 122

I.Korintliler 3:9-17

 ya da I.Petrus 2:1-5

Matta 21:12-16

ya da Yuhanna 10:22-29

 

 

II.

 

 

Mezmur 132

Yeremya 7:1-11

I.Korintliler 3:9-17, 23

(Matta 7:24-27)

Mezmur 132

Yeremya 7:1-11

Luka 19:1-10

Mezmur 132

Yeremya 7:1-11

Luka 19:1-10

 

 

III. / A – B- C YILI

 

Mezmur 48 (84)

Hagay 2:6-9

İbraniler 10:19-25

     

 

 

Bazı kiliseler kendi kiliselerinin yıldönümü için olan toplantılarında bu bölümü kullanırlar. Bazı kiliseler ise sadece olağan bir ibadet toplantısı olarak bu ayetleri kullanırlar. Zaten bu pazarın ya da günün okumalarının tamamı alternatiftir, bu bölümün okumaları atlandığı zaman bile eksik bir pazar okuma düzeni yoktur. Olağan Devre 30.Pazar için zaten iki ayrı düzen içerir (30. Pazar ve İncil Pazarı). Yahudilikten gelen Kiliseler için ise bu gün Mesih’in tapınağa ışık olarak gelişi, tapınağın yersel anlamını ruhsal anlama dönüştürmesine bir şükran toplantısıdır. Diğer yandan bu gün Yahudilerin başka kültürleri taklit etmek ya da benimsemesinin asimile olmak anlamına geldiğini düşündürür. Bu da kilisede sadece Kutsal Yazılar, Sadece Mesih, sadece lütuf mesajının yeterliliğini vurgulamak için iyi bir fırsattır. Başka kültürlere özenmek veya başka felsefeleri de Hristiyanlık inancı ile birleştirmeye çalışmak Hristiyanlığı yok saymak anlamına gelecek ve onun mesajını küçültecektir.

 

Hanukah, İbranicede adama anlamına gelir. Hanukah Bayramı Eski Ahit’in Kislev ayında 8 gün süreyle kutlanan bir bayramdır. Kislev ayı Kasım sonu ile Aralık ayının ortalarından sonraki bir tarih arasına gelir. Yahudilerin dini özgürlük kazanma (İ.Ö. 165) mücadelelerin hatırlanmasıdır.

 

Büyük İskender Hindistan sınırlarına ulaştığında Pers imparatorluğunu, Suriye , İsrail ve Mısır’ı egemenliği altına almıştı. İskender’in ordusu Yeruşalim’e girdiğinde Yahudiler halen Suriyelilerin baskısı altındaydı. Büyük İskender helenizmi Yeruşalim’e ve Yahudilere getirmek istedi. Ancak Yahudiler Grek kültünü ve dinini istemediler. Helenizm fiziksel olan şeyleri yüceltirdi. Bu da vücudun ilahlaştırılmasını getirdi. Olimpiyatlar ve beden eğitimi okulları mükemmel insana ulaşma ütopyasını getirmişti. Bu yüzden de sakat doğan bir çocuk o kültürde kolayca ölüme terk edilebilirdi. Helenizm içindeki tiyatro, felsefe, sanat gibi güzelliklerin yanında karanlık olan yüzü de buydu. İstenmeyen bebeklerin rahatça ölüme terk edebildiği, çocuklar ile cinsel ilişki ve zina çok yaygın olduğu, fahişelik kurumunun devlet desteği altında olduğu bir felsefe idi. Devlet bunlara sadece izin vermiyor aynı zamanda teşvik de ediyordu. Yahudiler içinse Kutsal Yasa böyle şeyleri yasakladığından kültür olarak bile bunu düşünmek çok zordu. Aile hayatı Tanrı halkı için çok değerliydi ve bebekler her zaman bir bereket olarak kabul edilmekteydiler. Çünkü Yahudilik ruhsal olana önem vermekteydi.

 

Büyük İskender öldükten sonra imparatorluk bölündü ve komutan Ptolemy Mısır ve İsrail’i yönetti. Seleucus Babil, Pers ve Suriye’yi yönetti. Helenizmi çok seven Ptolemy döneminde bir çok Yahudi helenizmden etkilendi.

 

Böylece Grekçe konuşan Yahudiler kavramı doğdu: Helenistik Yahudiler. Helen kültürünün geleceğin dünyasında çok daha hızlı bir şekilde yayılacağı inancı hakimdi. İ.Ö 199 yılında Seleucids Suriye topraklarını İsrail’in kontrolünden aldı. Böylece Şabat yasaklandı, Tevratın çalışılması, sünnet gibi Antlaşma hayatını ile ilişkili bütün dini pratikler yasaklandı. Karşı çıkanlara ölüm cezası veriliyordu. Grek kültürün tanrılarını tapınak içine koydular. Böylece Yeruşalim’deki Yahudi dini hayatın merkezi olan tapınağa saygısızlık ettiler.

 

İ.Ö 167 yılında Antiochus Epiphanes egemenliği altınya yaşayan Yahudilere Helen kültürünü benimsetmek için baskı yaptı. Bu şekilde Krallığına birlik getireceğini düşündü. Mattityahu isimli tanınmış bir Yahudinin evine giren askerler Grek tanrılarına kurban sunmalarını istediler. Onlar bunu kabul etmediler. Ancak başka bir Yahudi korkarak ben kurban sunabilirim deyince Mattityahu çok kızdı ve bu Yahudiyi öldürdü. Bu olaydan sonra Yahudi ayaklanması başladı. Mattityahu ailesi Makabiler olarak da bilinmektedir. Mattityahu ailesinin en beş oğullarından biri olan Yahuda (Judah Maccabee) bu ayaklanmayı yönetti. Grek ordusundan sayıca çok daha az olmalarına karşın Makabiler İ.Ö. 165 yılında Kislev ayının 25. gününde zafer ilan ettiler. Tanınamaz hale gelen tapınağı geri almışlardı. Talmud’un yazdığına göre Yahudi ordusu tapınağı yeniden Tanrı’ya adamak istedi. Ancak bu ayinde gerekli olan Menorah için hazırlanmış yeterli miktarda yağ yoktu.

 

Menorah için hazırlanacak kutsal yağ için sekiz gün gerekmekteydi. Ancak onlar tapınağın bir odasında sadece bir gün için yetebilecek miktarda yağ buldular. Ve bu yağ yeni yağ hazırlanana kadar mucizevi bir şekilde sekiz gün boyunca bitmeyerek yanmaya devam etti.

 

Hanukah Bayramı bu olayın hatırlanmasıdır. Böylece bu olay tanrısızlığa karşı kazanılan zaferin kutlanmasıdır.

 

Bu olaydan her iki Makabiler kitabında bahsedilmektedir. Bu olay hakkında Mishna çok az bahsetmektedir.

 

Yuhanna 10:22 O sırada Kudüs'te tapınağın açılışını anma bayramı kutlanıyordu. Mevsim kıştı.

Kutsal Kitap’ta Hanuka Bayramı hakkında açıkça bahsedilen tek yer bu ayettir.

 

Yuhanna 10:24 Yahudiler O'nun çevresini sararak, «Bizi daha ne kadar zaman kuşkuda bırakacaksın?» dediler. «Eğer Mesih isen, bize açıkça söyle.»

25 İsa onlara şu karşılığı verdi: «Size söyledim, ama iman etmiyorsunuz. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor.

26 Ama siz iman etmiyorsunuz. Çünkü benim koyunlarımdan değilsiniz.

30 Ben ve Baba biriz.»

 

İsa Mesih’in Hanukah bayramında tapınakta olması bir tesadüf değildi. Aziz Yuhanna’nın bu olayı Müjde’ye nakletmesi de bize bunu düşündürüyor. Bu bayramın hatırlattığı Grek ordusundan özgürlük kazanılmasından dolayı şimdi de halk Makabiler gibi kendilerini Roma baskısından kurtaracak bir kurtarıcı arıyordu. Ancak Tanrı o günlerde İsrail halkının beklediklerinden daha büyük bir kurtuluş getirecekti. Roma’dan özgür olmaktan daha büyük bir kurtuluştu bu.

 

İşaya 9:1 Bununla birlikte sıkıntı çekmiş olan ülke karanlıkta kalmayacak. Geçmişte Zevulun ve Naftali bölgelerini alçaltan Tanrı, gelecekte Şeria Irmağı'nın ötesinde, Deniz Yolu'nda, ulusların yaşadığı Celile'yi onurlandıracak.

2 Karanlıkta yürüyen halk

Büyük bir ışık görecek;

Ölümün gölgelediği ülkede

Oturanların üzerine ışık parlayacak.

6 Çünkü bize bir çocuk doğacak,

Bize bir oğul verilecek.

Yönetim onun omuzlarında olacak.

Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı,

Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.

7 Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek.

Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak.

Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak

Ve sonsuza dek sürdürecek.

Her Şeye Egemen RAB'bin gayreti bunu sağlayacak.

 

Bir çocuğun doğması aracılığı ile [zayıf ve küçük bir şey aracılığı ile] Tanrı kendi halkına bir kurtuluş verecekti. Tanrı, dünyanın ruhsal karanlığına ışığını gönderdi. İsa Mesih Celile’de başladığı hizmetinin başlangıcında dünyanın ışığının kendisi olduğunu müjdeledi.

Yuhanna 8:12 İsa yine halka seslenip şöyle dedi: «Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.»

 

İsa Mesih, Menorah ortasındaki hizmetçi kandiliydi. Böylece Mesih bizleri temizleyip Tanrı’ya adıyor, öyle ki, bizler onun ruhsal tapınağı olalım.

 

Böylece bu gün bir inancın başka bir inanca benzetilmeye çalışılmasına bir karşı çıkışın hatırlanması, inancın yok olmaktan kurtuluşunun anılmasıdır. Böylece [fiziksel olarak da] Tanrı halkının yok edilmekten kurtarılmasının anılmasıdır.

 

Hanukah Tarihleri: Aralık 10, 2001; Kasım 30, 2002; Aralık 20, 2003

 

 

 

Ordinary Time-31 / Olağan Devre 31. Pazar

(Sunday between 30 October- 5 November)

+ (A) Matta 23:9-10 / + (A-B-C) Yuhanna 14:23 / Mezmur 24:1

(A-B-C) Sabah Dualarında Vahiy 4:8 veya Filipililer 1:2 veya Mezmur 122:1 veya

Mezmur 19:14 veya Mezmur 43:3 veya  Habakuk 2:20 veya Yuhanna 4:23 veya İşaya 57:15

(A-B-C) Akşam Dualarında: İşaya 6:3

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 46:1, 7

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Koloseliler 1:13-14

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Yeşu 3:7-17

Mezmur 107:1-7, 33-37

I.Selanikliler 2:9-13

Matta 23:1-12

 

alternatif:

Mika 3:5-12

Mezmur 43

I.Selanikliler 2:9-13

Matta 24:1-14

Rut 1:1-18

Mezmur 146

İbraniler 9:11-14

Markos 12:28-34

 

alternatif:

Tesniye 6:1-9

Mezmur 119:1-8

İbraniler 9:11-14

Markos 12:28-34

Habakuk 1:1-4; 2:1-4

Mezmur 119:137-144

II.Selanikliler 1:1-4, 11-12

Luka 19:1-10

 

alternatif:

İşaya 1:10-18

Mezmur 32:1-7

II.Selanikliler 1:1-4, 11-12

Luka 19:1-10

II.

 

Mezmur 111, 117

Daniel 7:1-18

Luka 6:17-31

Mezmur 145

Daniel 2:1-48 (1-11, 25-48)

Vahiy 7:9-17

Matta 5:1-12

 

Mezmur 145

Ağıtlar 3:22-33

Yuhanna 11.[1-31] 32-44

III.

Mezmur 33

İşaya 66:20-23

Efesliler 1:11-23

Mezmur 112, 149

Yeremya 31:31-34

I.Yuhanna 3:1-3

Mezmur 87

Eyüp 19:21-27a

Koloseliler 1:9-14

+ (A-B-C) Olağan Devre: Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

+ (A-B-C) Pentekost Dönemi: Romalılar 5:5

+ (A-B-C) Kutsal Üçlük Dönemi: I.Yuhanna 4:16

 

 

AZİZLER GÜNÜ (ALL SAINTS’ DAY)

1 Kasım günü ya da bu güne en yakın Pazar günüdür. Tanrı, İsa Mesih’e iman eden herkesi Aziz (kutsal) olarak çağırır. ‘Aziz’ yalnızca bugün Kilise Takviminde adları yazılı kişiler olmayıp aslında Mesih’e iman eden her kişiye Tanrı tarafından verilen ismidir. Hepimiz kutsal Vaftiz tacına yaraşır bir hayat sürmeye çağrılıyoruz. Bu anlamda Mesih’e iman edenlerin hepsi Aziz hayatı yaşamaya, kutsal (ayrılmış) bir yaşama çağrılıyor. Bu gün Kilise, Tanrı’nın Kutsal Kitap’ına ve Kutsal Üçlüğüne olan inancını, Tanrı’nın Kutsal Kilisesine olan hizmetini ve tanıklığını gözden geçirir. Diğer yandan her milletten, her halktan, her dilden; adlarını ve sayılarını bilmediğimiz, ancak gökyüzünün yıldızları kadar çok olan; her türlü denenme, sıkıntı ve acılara, hatta ölüme bile katlanarak kanlarıyla kilisenin tohumu olan, adları yaşam kitabında yazılı bir çok Azizin Gözle Görülmeyen Kilisede (Galip Kilise) şu anda Tanrı’nın huzurunda sonsuzluklar boyunca devam edecek olan bir esenlik ve sevinci yaşıyor oldukları hatırlanır. Tanrı tarafından adanmış bir yaşam için çağrılan yeryüzündeki Gözle Görülen Kiliseyi oluşturan Tanrı halkı kutsal bir yaşam için teşvik edilir. Kısaca bu günün anlamı, kazanan tarafta olmanın ve nereye gideceğini biliyor olmanın sevincinde, gökteki galip kilisenin sevincinde yaşamaya ve hizmet etmeye çağrılı olduğunuzun hatırlanıp kutlanmasıdır.

 

 

All Saint’ Day (sunday between 30 October-5 November)

Azizler Günü (30 Ekim - 5 Kasım arasındaki Pazar Günü)

+ (A) Vahiy 7:9-10 / + (B) İbraniler 12:1 / + (C) Luka 13:29

+ (A-B-C) İbraniler 12:1-2 / Mezmur 112:6; Süleymanın Meselleri 10:7

(A-B-C) Sabah Dualarında Koloseliler1:12 veya Efesliler  2:19 veya Mezmur 19:4

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Vahiy 22:17

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Vahiy 22:14-15

A – B – C YILI (Eve Prayer / Arife İbadeti)

Mezmur 1; 5

İşaya 40:27-31

Vahiy 19:6-10

(Rab’bin Sofrası) A YILI

(Rab’bin Sofrası) B YILI

(Rab’bin Sofrası) C YILI

Vahiy 7:9-17

Mezmur 34:1-10, 22

I.Yuhanna 3:1-3

Matta 5:1-12

 

A-B-C alternatif

İşaya 66:20-23

Mezmur 33:1-5

Vahiy 7:2-4 [5-8] 9-12

Matta 5:1-12

İşaya 25:6-9

Mezmur 24:1-6

Vahiy 21:1-6a

Yuhanna 11:32-44

Daniel 7:1-3, 15-18

Mezmur 149

Efesliler 1:11-23

Luka 6:20-31

Sabah Duası (A-B-C)

Akşam Duası (A-B-C)

Mezmur 15; 84; 149

İşaya 35:1-9

Luka 9:18-27

Mezmur 148, 150

İşaya 65:17-25

İbraniler 11:32-12:2

Luka 9:18-27

 

 

All Saint’ Day (1 November)

Azizler Günü (1 Kasım )

+ (A) Vahiy 7:9-10 / + (B) İbraniler 12:1 / + (C) Luka 13:29

+ (A-B-C) İbraniler 12:1-2 / Mezmur 112:6; Süleymanın Meselleri 10:7

(A-B-C) Sabah Dualarında Koloseliler1:12 veya Efesliler  2:19 veya Mezmur 19:4

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Vahiy 22:17

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Vahiy 22:14-15

Rab’bin Sofrası

A – B – C YILI

Sabah Duası

A – B – C YILI

Akşam Duası

A – B – C YILI

İşaya 56:3-8

Mezmur 33:1-5

İbraniler 12:18-24

Matta 5:1-12

Mezmur 111, 112, 117

Yeremya 31:31-34

II.Korintliler 4:5-12

Mezmur 33:1-5 (145)

İşaya 66:20-23

Koloseliler 1:9-14

 

(1 November / 1 Kasım )

A – B – C YILI / alternatif

İşaya 26:1-4, 8-9, 12-13, 19-21

Matta 5:1-12

Vahiy 21:9-11, 22-27; 22:1-5

İbraniler 11:32-12:2

İşaya 66:20-23

Mezmur 33:1-5

Vahiy 7:2-4 [5-8] 9-12

Matta 5:1-12

 

 

Ordinary Time-32 / Olağan Devre 32. Pazar

(Sunday between 6-12 November)

+ (A-B-C) Matta 24:42, 44 / Matta 5:3 / Vahiy 1:5-6

+ (A-B-C) Olağan Devre: Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

+ (A-B-C) Pentekost Dönemi: Romalılar 5:5

+ (A-B-C) Kutsal Üçlük Dönemi: I.Yuhanna 4:16

(A-B-C) Sabah Dualarında Vahiy 4:8 veya Filipililer 1:2 veya Mezmur 122:1 veya

Mezmur 19:14 veya Mezmur 43:3 veya  Habakuk 2:20 veya Yuhanna 4:23 veya İşaya 57:15

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 119:1, 8

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Koloseliler 1:21-22

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Yeşu 24:1-3a, 14-25

Mezmur 78:1-7

I.Selanikliler 4:13-18

Matta 25:1-13

 

 

alternatif:

Amos 5:18-24

Mezmur 70

I.Selanikliler 4:13-18

Matta 25:1-13

Rut 3:1-5; 4:13-17

Mezmur 127

İbraniler 9:24-28

Markos 12:38-44

 

 

alternatif:

Yunus 3:1-5, 10

Mezmur 62:5-12

İbraniler 9:24-28

Markos 12:38-44

Hagay 1:15b-2:9

     Mezmur 145:1-5, 17-21

     ya da Mezmur 98

II.Selanikliler 2:1-5, 13-17

Luka 20:27-38

 

alternatif:

Eyüp 19:23-27a

Mezmur 17:1-9

II.Selanikliler 2:1-5, 13-17

Luka 20:27-38

II.

Mezmur [20] 82

Hakimler 7:2-22

Yuhanna 15:9-17

Mezmur 46 [82]

İşaya 10:33-11:9

Yuhanna 14:1-29 (23-29)

Mezmur 40

I.Krallar 3:1-15

Romalılar 8:31-39

Matta 22:15-22

III.

Mezmur 91

Tesniye 17:14-20

I.Timoteyus 2:1-7

Mezmur 136

Mika 4:1-5

Filipililer 4:6-9

Mezmur 20; 90

İşaya 2:1-5

Yakup 3:13-18

 

 

Ordinary Time-33 / Olağan Devre 33. Pazar

(Sunday between 13-19 November)

+ (A-B-C) Luka 21:36 / Luka 21:28 / İşaya 12:6

+ (A-B-C) Olağan Devre: Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

+ (A-B-C) Pentekost Dönemi: Romalılar 5:5

+ (A-B-C) Kutsal Üçlük Dönemi: I.Yuhanna 4:16

(A-B-C) Sabah Dualarında Vahiy 4:8 veya Filipililer 1:2 veya Mezmur 122:1 veya

Mezmur 19:14 veya Mezmur 43:3 veya  Habakuk 2:20 veya Yuhanna 4:23 veya İşaya 57:15

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Titus 3:3

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra:Efesliler 2:19-20 (21-22)

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

 

Hakimler 4:1-7

Mezmur 123

I.Selanikliler 5:1-11

Matta 25:14-30

 

alternatif:

Tsefanya 1:7, 12-18

Mezmur 90:1-8 (9-11) 12

I.Selanikliler 5:1-11

Matta 25:14-30

I.Samuel 1:4-20

I.Samuel 2:1-10

İbraniler 10:11-14 [15-18]

                                19-25

Markos 13:1-8

 

alternatif:

Daniel 12:1-3

Mezmur 16

İbraniler 10:11-14 (15-18)

                                19-25

Markos 13:1-8

İşaya 65:17-25

İşaya 12

II.Selanikliler 3:6-13

Luka 21:5-19

 

 

alternatif:

Malaki 4:1-2a

Mezmur 98

II.Selanikliler 3:6-13

Luka 21:5-19

II.

Mezmur 89:19-37

I.Krallar 1:15-40 (1-40)

Vahiy 1:4-18

Luka 9:1-6

 

Mezmur 95

Daniel 3 (ya da 3:13-30)

Matta 13:24-30, 36-43

 

Mezmur [93] 97

Daniel 6

Matta 13:1-9, 18-23

III.

Mezmur 98

Daniel 10:19-21

Vahiy 4

Mezmur 96

I.Samuel 9:27-10:2a; 10:17-26

Matta 13:31-35

Mezmur 132

I.Samuel 16:1-13

Matta 13:44-52

 

 

Mesih İsa’nın Krallığı (Krallık Pazarı)

Bazı Kilise takvimi bu haftayı Yargı Pazarı olarak isimlendirir. Bu haftadan sonra Kilise Takvimi Hazırlık Dönemine girer [ve böylece Takvim Yılı (A, B, C) değişir]. Mesih İsa’nın gelişine hazırlanılacağı Hazırlık Döneminden önceki bu Pazar günü Mesih’in bir gün Kral olarak geleceği ve dünyayı yargılayacağı hatırlanır. Böylece Hazırlık Dönemine Mesih’in Kral olduğunu Kral ve Yargıç olarak tekrar geleceğini hatırlayarak hazırlanırız.

 

Bugün İsa Mesih’i yeryüzündeki görünen hizmetiyle değil O’nu Rab ve Kral olarak sahip olduğu ilahi kimliği ile hatırlarız. Kutsal Kitap Kral olmayı yargı koştuğunda oturmak ve adaleti sağlamak ile ilişkilendirir. Bu yüzden Kutsal Yazılar bugün Mesih’i büyük korku ve saygı duyulmaya layık yönü ile vurgular. Çünkü Mesih geldiği zaman bütün dünyayı önünde yargı için toplayacaktır ki, bu da aslında korkulacak bir şeydir. İsa Mesih geldiğinde herkese iyi ya da kötü yaptıklarının karşılığını verecektir.

 

İnsanlar genelde İsa Mesih’i yeryüzündeki hizmetindeki sevgi, alçakgönüllülük, bağışlama karakteri ile hatırladıklarından RAB ve KRAL olan Mesih’in ikinci gelişinde kutsallık tahtında aynı zamanda ADİL YARGIÇ olarak dünyayı yargılayacağını hatırlamak Hazırlık Dönemine (Advent) “Nasıl bir Mesih’in gelişine hazırlanıyoruz?” şeklinde bir bakış açısı kazandırarak girmemizi sağlar.

 

 

Christ the King / Mesih İsa’nın Krallığı (Krallık Pazarı)

(Sunday between 20-26 November)

+ (A-B-C) Vahiy 22:13 / Markos 11:9, 10b / Vahiy 4:8

+ (A-B-C) Olağan Devre: Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

+ (A-B-C) Pentekost Dönemi: Romalılar 5:5

+ (A-B-C) Kutsal Üçlük Dönemi: I.Yuhanna 4:16

(A-B-C) Sabah Dualarında Vahiy 4:8 veya Filipililer 1:2 veya Mezmur 122:1 veya

Mezmur 19:14 veya Mezmur 43:3 veya  Habakuk 2:20 veya Yuhanna 4:23 veya İşaya 57:15

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: I.Selanikliler 5:5-6

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Filipililer 4:5-6

A – B – C YILI (Eve Prayer / Arife İbadeti)

Mezmur 99, 100

İşaya 10:33-11:9

I.Timoteyus 6:11-16

 

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

 

 

Hezekiel 34:11-16, 20-24

Mezmur 100

Efesliler 1:15-23

Matta 25:31-46

 

alternatif:

Hezekiel 34:11-16, 20-24

Mezmur 95:1-7a

Efesliler 1:15-23

Matta 25:31-46

 

Yargı Pazarı:

Mezmur 110

Daniel 7:9-14

I.Selanikliler 5:1-11

Matta 25:31-46

 

Alternatif ya da ilave

Romalılar 2:1-8,

II.Petrus 3:8-14

II.Samuel 23:1-7

Mezmur 132:1-12 (13-18)

Vahiy 1:4b-8

Yuhanna 18:33-37

 

alternatif:

Daniel 7:9-10, 13-14

Mezmur 93

Vahiy 1:4b-8

Yuhanna 18:33-37

 

Yargı Pazarı:

Mezmur 98

Hezekiel 34:17-24

I.Korintliler 15:22-28

Yuhanna 5:22-29

 

Alternatif ya da ilave

Romalılar 2:1-8,

II.Petrus 3:8-14

Yeremya 23:1-6

Luka 1:68-79

Koloseliler 1:11-20

Luka 23:33-43

 

alternatif:

Yeremya 23:1-6

Mezmur 46

Koloseliler 1:11-20

Luka 23:33-43

 

Yargı Pazarı:

Mezmur 76

Hezekiel 18:25-32

Vahiy 20:11-21:7

Matta 13:47-50

 

Alternatif ya da ilave

Romalılar 2:1-8,

II.Petrus 3:8-14

 

 

II.

 

 

Mezmur 93 [97]

II.Samuel 23:1-7

Matta 28:16-20

Mezmur 72:1-19

Daniel 5

Yuhanna 6:1-15

Mezmur 72:1-19

I.Samuel 8:4-20

Yuhanna 18:33-37

 

 

III.

 

 

Mezmur 29; 110

İşaya 4:2-5:7

Luka 19:29-38

Mezmur 29; 110

İşaya 32:1-8

Vahiy 3:7-22

Mezmur 29; 110

Zekeriya 6:9-15

Vahiy 11:15-18

 

A-B-C / Yatsı: Mezmur 1, Yuhanna 3:19, II.Petrus 2:9-10

ya da Mezmur 7:8-10, Matta 16:24-27, II.Timoteyus 1:8, 12

     

 

 

… Hazırlık Dönemi (Advent) / Takvim Yılı (A, B, C) değişir.

 


 

[1] Böyle bir isimlendirme ya da işaretleme, okumaların yerlerini unutmadan ve karıştırmadan, Takvimi kullanacak kişiye her hafta kaldığı yerden devam etme kolaylığı sağlar.