Sükran Ayininden Sonra


I.Korintliler 11:30 İşte bu yüzden birçoğunuz zayıf ve hastadır, bazılarınız da ölmüştür.

31 Kendimizi doğrulukla yargılasaydık, yargılanmazdık.


Rab’bin Sofrasından Önce genelde UYARI olarak I.Korintliler 11:28-31 ayetleri bir bütün halinde okuruz. Bu baktığımız iki ayet ise bu Sakramente uygun bir şekilde katılmayanların uğradıkları yargıdan bahsetmektedir.


Bu durumda bu sofradan pay alanlar olarak, bu sofraya en son katıldığımız zamandan bu güne kadar olan zamanı göz önüne almalı; aradan geçen zamandaki yaşayışımızı tartmalı; hatalarımızı, eksikliklerimizi, itiraf ile tövbe ettiğimiz konuları tekrar düşüneli; yenilenmiş bir hafta yaşamaya gayret ederek ve bunu dileyerek Hristiyan olma sorumluluğumuza sahip çıkmalıyız. Taşıdığımız şerefli vaftiz tacı bizi böyle sorumlu kılmaktadır.


Ve aynı zamanda yaşadığınız teselli ve bereketler de sizlerin şükranlarına ve övgülerine yansımalı; Rab’bin size olan sadakat ve desteği için O’nu övmelisiniz. Geçen haftayı ya da zamanı düşündüğünüzde Rab’de tecrübe ettiğiniz her iyilik ve bereketin taşarak ve başlarına da teşvik olarak devamı için duacı olmalısınız.


Bütün bunlar da sizleri kilise halkı ile birlik ve paydaşlık içinde yaşamakta gayretli kılmalıdır (Elçilerin İşleri 2:42, 46-47). Böylece Rab’bin Sofrasına katılmış olarak Tanrı’ya her yolda itaat; Kutsal Kitap’ta açıkladıklarına bağlılık ve güven ile Rab’bin emirlerine ve yasaklarına hassasiyetle bakmaya gayret etmelisiniz. Çünkü bir ayin her ne kadar Rab’bin Sofrası ile bitiyorsa da, bu sakramenti almak, katıldığınız ayini sonlandırmıyor; aksine bu ayini dünyada yaşamak üzere sizi görevlendiriyor. Bu sakrament ile kendimizi düzenlemiş bir yaşamda devam etmek için Tanrı’ya adamış oluyoruz. Yani kendi hayatımız bir adak olarak Tanrı’ya yeniden sunmuş oluyoruz.


Kelam şöyle diyor:

Vaiz 5:1 Tanrı'nın evine gittiğinde davranışına dikkat et. Yaptıkları kötülüğün farkında olmayan akılsızlar gibi kurban sunmak için değil, dinlemek için yaklaş.

2 Ağzını çabuk açma,

Tanrı'nın önünde hemen konuya girme,

Çünkü Tanrı gökte, sen yerdesin,

Bu yüzden, az konuş.

3 Çok tasa kötü düş,

Çok söz akılsızlık doğurur.

4 Tanrı'ya adak adayınca, yerine getirmekte gecikme. Çünkü O akılsızlardan hoşlanmaz. Adağını yerine getir!

5 Adamamak, adayıp da yerine getirmemekten iyidir.


O halde kimse “bu sakramente katılmakla ne yarar bulacağım?” diye düşünmesin. Yarar göremeyenler kendilerini ciddiyetle tartıp eleştirsin; vicdanlarını Tanrı’nın Kutsal Ruhunun aydınlatışına ve şifasına teslim etsin. Bu sakramente ciddiyetle hazırlanmak için kendilerini denetleyip aklı ve yüreklerini gözden geçirsinler.


Sözleriyle, işleriyle, düşünceleriyle bütün yaşamlarını denetleyip Ruhani meyveler vermekte gayretli olmayı arasınlar. Mezmurlardan şu kısa dua size bir örnek ya da böyle bir yenilenme başlangıcı için teşvik olacaktır:

Mezmur 123:1 Gözlerimi sana kaldırıyorum,

Ey göklerde taht kuran!

2 Nasıl kulların gözleri efendilerinin,

Hizmetçinin gözleri hanımının eline bakarsa,

Bizim gözlerimiz de RAB Tanrımız'a öyle bakar,

O bize acıyıncaya dek.

42:5 Neden üzgünsün, ey gönlüm,

Neden içim huzursuz?

Tanrı'ya umut bağla,

Çünkü O'na yine övgüler sunacağım;

O benim kurtarıcım ve Tanrım'dır.

6-7 Gönlüm üzgün,

Bu yüzden seni anımsıyorum, ey Tanrım.

Şeria yöresinde, Hermon ve Misar dağlarında

Çağlayanların gümbürdeyince,

Enginler birbirine sesleniyor,

Bütün dalgaların, sellerin üzerimden geçiyor.

8 Gündüz RAB sevgisini gösterir,

Gece ilahi söyler, dua ederim

Yaşamımın Tanrısı'na.

43:3 Gönder ışığını, gerçeğini,

Yol göstersinler bana,

Senin kutsal dağına, konutuna götürsünler beni.

4 O zaman Tanrı'nın sunağına,

Neşe, sevinç kaynağım Tanrı'ya gideceğim

Ve sana, ey Tanrı, Tanrım benim,

Lirle şükredeceğim.

5 Neden üzgünsün, ey gönlüm,

Neden içim huzursuz?

Tanrı'ya umut bağla,

Çünkü O'na yine övgüler sunacağım;

O benim kurtarıcım ve Tanrım'dır.


Bu ayetler ve bunun gibi ayetlerle Tanrı önünde alçalmayı kişisel dualarımızın bir parçası yapmayı gayretle aramalıyız.


Şükran Ayini

Rab’bin Sofrasına Davet


Uyarı (I.Korintliler 11:28-31)

bu uyarıyı sessiz zaman izler; sessiz zaman genel şükran ve genel tövbe sözleriyle kapatılabilir.


Kelam Okuması

(Matta, Markos, Luka, Yuhanna bölümlerinden günün okuması)


Evharistik Dualar:


İman Açıklaması


Esenlik Dileme (Matta 5:23-24 [isteğe bağlı])


[Rab’bin Duası]


Ekmek ve Şarabın Kutsanması (I.Korintliler 11: 23-25):


Sofranın Halka Sunulması

- Sofranın Halka Sunulması

- Sofranın dağıtılması sırasında bir ilahi/Mezmur okunabilir)

- (Sofranın dağıtımı sırasında Luka 1:46-55 [isteğe bağlı])


Rab’bin Sofrasından Sonra ([Post Communion] –şükran ve adanma duası)


(Sofranın dağıtılması sırasında okunabilir)

(Sofranın dağıtılmasıbittiltten sonra kapanış duası olarak kullanılabilir)


116: 1 RAB'bi seviyorum,

Çünkü O feryadımı duyar.

2 Bana kulak verdiği için,

Yaşadığım sürece O'na sesleneceğim.

3 Ölüm iplerine dolaşmıştım,

Ölüler diyarının kâbusu yakama yapışmıştı,

Sıkıntıya, acıya gömülmüştüm.

4 O zaman RAB'be yakardım,

"Aman, ya RAB, kurtar canımı!" dedim.

5 RAB lütufkâr ve adildir,

Sevecendir Tanrımız.

6 RAB saf insanları korur,

Tükendiğim zaman beni kurtardı.

7 Ey canım, yine huzura kavuş,

Çünkü RAB sana iyilik etti.

8 Sen, ya RAB, canımı ölümden,

Gözlerimi yaştan,

Ayaklarımı sürçmekten kurtardın.

9 Yaşayanların diyarında,

RAB'bin huzurunda yürüyeceğim.

10 İman ettim,

"Büyük acı çekiyorum" dediğim zaman bile.

11 Şaşkınlık içinde,

"Bütün insanlar yalancı" dedim.

12 Ne karşılık verebilirim RAB'be,

Bana yaptığı onca iyilik için?

13 Kurtuluş sunusu olarak kadeh kaldırıp

RAB'be sesleneceğim.

14 Bütün halkının önünde,

RAB'be adadıklarımı yerine getireceğim.

15 RAB'bin gözünde değerlidir*fy*

Sadık kullarının ölümü.

16 Ya RAB, ben gerçekten senin kulunum;

Kulun, hizmetçinin oğluyum,

Sen çözdün bağlarımı.

17 Ya RAB, sana seslenecek,

Şükran kurbanı sunacağım.

18 RAB'be adadıklarımı yerine getireceğim

Bütün halkının önünde,

19 RAB'bin Tapınağı'nın avlularında,

Senin orta yerinde, ey Yeruşalim!

RAB'be övgüler sunun!
118: 1 RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

2 "Sonsuzdur sevgisi!" desin İsrail halkı.

3 "Sonsuzdur sevgisi!" desin Harun'un soyu.

4 "Sonsuzdur sevgisi!" desin RAB'den korkanlar.

5 Sıkıntı içinde RAB'be seslendim;

Yanıtladı, rahata kavuşturdu beni.

6 RAB benden yana, korkmam;

İnsan bana ne yapabilir?

7 RAB benden yana, benim yardımcım,

Benden nefret edenlerin sonuna zaferle bakacağım.

8 RAB'be sığınmak

İnsana güvenmekten iyidir.

9 RAB'be sığınmak

Soylulara güvenmekten iyidir.

10 Bütün uluslar beni kuşattı,

RAB'bin adıyla püskürttüm onları.

11 Kuşattılar, sardılar beni,

RAB'bin adıyla püskürttüm onları.

12 Arılar gibi sardılar beni,

Ama diken ateşi gibi sönüverdiler;

RAB'bin adıyla püskürttüm onları.

13 İtilip kakıldım, düşmek üzereydim,

Ama RAB yardım etti bana.

14 RAB gücüm ve ezgimdir,

O kurtardı beni.

15 Sevinç ve zafer çığlıkları

Çınlıyor doğruların çadırlarında:

"RAB'bin sağ eli güçlü işler yapar!

16 RAB'bin sağ eli üstündür,

RAB'bin sağ eli güçlü işler yapar!"

17 Ölmeyecek, yaşayacağım,

RAB'bin yaptıklarını duyuracağım.

18 RAB beni şiddetle yola getirdi,

Ama ölüme terk etmedi.

19 Açın bana adalet kapılarını,

Girip RAB'be şükredeyim.

20 İşte budur RAB'bin kapısı!

Doğrular girebilir oradan.

21 Sana şükrederim, çünkü bana yanıt verdin,

Kurtarıcım oldun.

22 Yapıcıların reddettiği taş,

Köşenin baş taşı oldu.

23 RAB'bin işidir bu,

Gözümüzde harika bir iş!

24 Bugün RAB'bin yarattığı gündür,

Onun için sevinip coşalım!

25 Ne olur, ya RAB, kurtar bizi,

Ne olur, başarılı kıl bizi!

26 Kutsansın RAB'bin adıyla gelen!

Kutsuyoruz sizi RAB'bin evinden.

27 RAB Tanrı'dır, aydınlattı bizi.

İplerle bağlayın bayram kurbanını*fa*,

İlerleyin sunağın boynuzlarına kadar.

28 Tanrım sensin, şükrederim sana,

Tanrım sensin, yüceltirim seni.

29 RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.
103:1 RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

O'nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!

2 RAB'be övgüler sun, ey canım!

İyiliklerinin hiçbirini unutma!

3 Bütün suçlarını bağışlayan,

Bütün hastalıklarını iyileştiren,

4 Canını ölüm çukurundan kurtaran,

Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren,

5 Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O'dur,

Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir.

6 RAB bütün düşkünlere

Hak ve adalet sağlar.

7 Kendi yöntemlerini Musa'ya,

İşlerini İsrailliler'e açıkladı.

8 RAB sevecen ve lütfedendir,

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

9 Sürekli suçlamaz,

Öfkesini sonsuza dek sürdürmez.

10 Bize günahlarımıza göre davranmaz,

Suçlarımızın karşılığını vermez.


11 Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse,

Kendisinden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür.

12 Doğu batıdan ne kadar uzaksa,

O kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı.

13 Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa,

RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır.

14 Çünkü mayamızı bilir,

Toprak olduğumuzu anımsar.

15 İnsana gelince, ota benzer ömrü,

Kır çiçeği gibi serpilir;

16 Rüzgar üzerine esince yok olur gider,

Bulunduğu yer onu tanımaz.

17-18 Ama RAB kendisinden korkanları sonsuza dek sever,

Antlaşmasına uyan

Ve buyruklarına uymayı anımsayan soylarına adil davranır.

19 RAB tahtını göklere kurmuştur,

O'nun egemenliği her yeri kapsar.

20 RAB'be övgüler sunun, ey sizler, O'nun melekleri,

O'nun sözünü dinleyen,

Söylediklerini yerine getiren güç sahipleri!

21 RAB'be övgüler sunun, ey sizler,

O'nun bütün göksel orduları,

İsteğini yerine getiren kulları!

22 RAB'be övgüler sunun,

Ey O'nun egemen olduğu yerlerdeki bütün yaratıklar!

RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!
138: 1 Bütün yüreğimle sana şükrederim, ya RAB,

İlahlar önünde seni ilahilerle överim.

2 Kutsal tapınağına doğru eğilir,

Adına şükrederim,

Sevgin, sadakatin için.

Çünkü adını ve sözünü her şeyden üstün tuttun.

3 Seslendiğim gün bana yanıt verdin,

İçime güç koydun, beni yüreklendirdin.

4 Şükretsin sana, ya RAB, yeryüzü krallarının tümü,

Çünkü ağzından çıkan sözleri işittiler.

5 Yaptığın işleri ezgilerle övsünler, ya RAB,

Çünkü çok yücesin.

6 RAB yüksekse de,

Alçakgönüllüleri gözetir,

Küstahları uzaktan tanır.

7 Sıkıntıya düşersem, canımı korur,

Düşmanlarımın öfkesine karşı el kaldırırsın,

Sağ elin beni kurtarır.

8 Ya RAB, her şeyi yaparsın benim için.

Sevgin sonsuzdur, ya RAB,

Elinin eserini bırakma!


Korintliler 11:26

(sofranın dağıtımı tamamlandığı zaman bu ayet ilan edilir)BEREKETLEME