SİSTEMATİK TEOLOJİYE GİRİŞ DERSLERİ

 

Kilisede hizmet etmek isteyen Müjdeci veya Dyakon adaylarının atanmasından önce bitirmiş olması gereken çalışma notudur.

 

Diğer yandan her bir bölüm küçük gruplarının ortak çalışması için de uygundur.

 

Kısaltmalar:

BİA: Belçika İnanç Açıklaması-1561

Hİ: Heildelberg İlmihali-1563

WİA: Westminster İnanç Açıklaması-1647

WKİ: Westminster Kısa İlmihal-1647

WUİ: Westminster Uzun İlmihal-1648

 

I. TEOLOJİ: TANRI DOKTRİNİ

 

1. Konu: TANRI’NIN VARLIĞI VE ÖZELLİĞİ

BİA: Madde 1

Hİ: 94, 95

WİA: II/1, 2

WKİ: 4, 5

WUİ: 6-8

 

2. Konu: VAHİY

BİA: Madde 2

Hİ: 122

WİA: I/1

WUİ: 2

 

3. Konu: KUTSAL YAZILAR

BİA: Madde 3, 6

Hİ: 19, 22, 98

WİA: I/2-10

WKİ: 2-3

WUİ: 3-5

 

4. Konu: KUTSAL ÜÇLÜK

BİA: Madde 8-9

Hİ: 24-25

WİA: II/3

WKİ: 6

WUİ: 9-10

 

5. Konu: OĞUL

BİA: Madde 10

Hİ: 17-18, 33

WİA: VIII/2

WKİ: 21

WUİ: 11, 36, 38, 40

 

6. Konu: KUTSAL RUH

BİA: Madde 11

Hİ: 53

WUİ: 11

 

7. Konu: TANRI’NIN HÜKMÜ VE ÖNCEDEN BELİRLENME

BİA: Madde 16

Hİ: 54

WİA: III/1-8

WKİ: 7-8

WUİ: 12-14

 

8. Konu: YARATILIŞ

BİA: Madde 12

Hİ: 6

WİA: IV/1-2

WKİ: 9-10

WUİ: 15-17

 

9. Konu: SAĞLAYIŞ

BİA: Madde 13

Hİ: 26-28, 125

WİA: V/1-7

WKİ: 11

WUİ: 18-20

 

II. ANTROPOLOJİ: İNSAN DOKTRİNİ

 

1. Konu: İNSANIN DÜŞÜŞÜ, İLK GÜNAH, YARGI

BİA: Madde 14

Hİ: 5, 7-14

WİA: VI/1-6

WKİ: 13-19

WUİ: 21-29

 

2. Konu: TANRI’NIN İNSANLA ANTLAŞMASI

BİA: Madde 17

WİA: VII/1-6

WKİ: 12, 20

WUİ: 20, 30-35

 

3. Konu: ÖZGÜR İRADE

BİA: Madde 14

Hİ: 8

WİA: IX/1-5

WKİ: 82

WUİ: 149

 

III. KRİSTOLOJİ: MESİH DOKTRİNİ

 

1. Konu: ARACI MESİH

BİA: Madde 17

Hİ: 12, +18/konu 5. oğul+

WİA: VIII/1

 

2. Konu: MESİH’İN İSİMLERİ

Hİ: 29-34

WUİ: 41-42

 

3. Konu: MESİH’İN DOĞASI

BİA: Madde 19

Hİ: 15-17

WİA: VIII/2-3, 7

WKİ: 21

WUİ: 36, 38-39

 

4. Konu: MESİH’İN GÖREVİ

BİA: Madde 21, 26

Hİ: 31

WİA: VIII/1, 8

WKİ: 23-26

WUİ: 43-45

 

5. Konu: MESİH’İN YÜCELİĞİ

BİA: Madde 18

Hİ: 35-52

WİA: VIII/4

WKİ: 22, 27-28

WUİ: 37, 46-57

 

6. Konu: TANRI’NIN MESİH’TEKİ MERHAMETİ

BİA: Madde 20

Hİ: 11

WİA: VIII/5

 

7. Konu: MÜJDE’NİN VAADİ

Hİ: 19

WİA: VIII/6

 

IV. SOTERİOLOJİ: KURTULUŞ DOKTRİNİ

 

1. Konu: LÜTUF VE ÇAĞRI

BİA: Madde 14

WİA: X/4; XVI/7

WUİ: 60, 68

 

2. Konu: ETKİN ÇAĞRI VE YENİDEN DOĞUŞ

WİA: X/1-3

WKİ: 29-32

WUİ: 58-59, 66-68

 

3. Konu: KURTARAN İMAN

BİA: Madde 22

Hİ: 20-23, 53, 61

WİA: XI/2; XIV/1-3

WKİ: 85-86

WUİ: 72-73, 153

 

4. Konu: AKLANMA

BİA: Madde 23

Hİ: 1, 37-39, 45, 56, 59-61, 84, 126

WİA: XI/1-5

WKİ: 33

WUİ: 69-71

 

5. Konu: KUTSALLAŞMA

BİA: Madde 24

Hİ: 32, 43, 76, 86, 115, 122, 124

WİA: XIII/1-3

WKİ: 35

WUİ: 75, 77-78

 

6. Konu: OĞULLUĞA ALINMA

Hİ: 33

WİA: XII

WKİ: 34

WUİ: 74

 

7. Konu: TÖVBE

Hİ: 2, 81, 87-90, 114

WİA: XV/1-6

WKİ: 87

WUİ: 76

 

8. Konu: İYİ İŞLER

BİA: Madde 24

Hİ: 62-64, 86, 91

WİA: XVI/1-7

WUİ: 78

 

9. Konu: KUTSALLARIN DAYANMASI

Hİ: 1, 46-47, 49, 51, 53-54, 127

WİA: XI/5; XVII/1-3

WKİ: 36

WUİ: 79

 

10. Konu: KURTULUŞ GÜVENCESİ

Hİ: 1, 79,86, 129

WİA: XIV/3; XVIII/1-4

WKİ: 36

WUİ: 80-81

 

11. Konu: TANRI’NIN YASASI

BİA: Madde 25

Hİ: 3, 4, 92-93

WİA: XIX/1-7

WKİ: 39-44

WUİ: 91-102, 122

 

12. Konu: BİRİNCİ EMİR

Hİ: 94, 95

WKİ: 45-48

WUİ: 103-106

 

13. Konu: İKİNCİ EMİR

Hİ: 96-98

WİA: XXI/1-6

WKİ: 49-52

WUİ: 107-110

 

14. Konu: ÜÇÜNCÜ EMİR

Hİ: 99-102

WİA: XXII/1-7

WKİ: 53-56

WUİ: 111-114

 

15. Konu: DÖRDÜNCÜ EMİR

Hİ: 103

WİA: XXI/7-8

WKİ: 57-62

WUİ: 115-121

 

16. Konu: BEŞİNCİ EMİR

Hİ: 104

WKİ: 63-66

WUİ: 123-133

 

17. Konu: ALTINCI EMİR

Hİ: 105-107

WKİ: 67-69

WUİ: 134-136

18. Konu: YEDİNCİ EMİR

Hİ: 108-109

WKİ: 70-72

WUİ: 137-139

 

19. Konu: SEKİZİNCİ EMİR

Hİ: 110-111

WKİ: 73-75

WUİ: 140-142

 

20. Konu: DOKUZUNCU EMİR

Hİ: 112

WKİ: 76-78

WUİ: 143-145

 

21. Konu: ONUNCU EMİR

Hİ: 113-115

WKİ: 79-83

WUİ: 146-152

 

21. Konu: HRİSTİYAN ÖZGÜRLÜĞÜ

WİA: XX/1-4

 

23. Konu: ORUÇ VE DUA

Hİ: 116-117

WİA: XXI/3-4

WKİ: 98

WUİ: 107-108, 178-185

 

24. Konu: RABBİN DUASI

Hİ: 118-129

WKİ: 99-107

WUİ: 186-196

 

V. EKLİSYOLOJİ: KİLİSE DOKTRİNİ

 

1. Konu: KİLİSE

BİA: Madde 27-29

Hİ: 54

WİA: XXV/1-6

WUİ: 61-64

 

2. Konu: MESİH’LE BİRLEŞMEK VE KUTSALLARIN PAYDAŞLIĞI

Hİ: 32, 52, 55, 57-58

WİA: XXVI/1-3

WKİ: 37-38

WUİ: 65-66, 82-83, 86, 90

 

3. Konu: KİLİSENİN YÖNETİM, DİSİPLİN VE YAPILANMASI

BİA: Madde 30-32

Hİ: 82-85

WİA: I/6; XXX/1-4; XXXI/1-5

 

4. Konu: SÖZ VE SAKRAMENT

BİA: Madde 33

Hİ: 65-68

WİA: XXVII/1-5

WKİ: 85, 88-93

WUİ: 153-164, 176-177

 

5. Konu: VAFTİZ

BİA: Madde 34

Hİ: 69-74

WİA: XXVIII/1-7

WKİ: 94-95

WUİ: 165-167

 

6. Konu: RABBİN SOFRASI

BİA: Madde 35

Hİ: 75-82

WİA: XXIX/1-8

WKİ: 96-97

WUİ: 168-175

 

7. Konu: HÜKÜMETLER

BİA: Madde 36

Hİ: 101, 104-105

WİA: XXIII/1-4; XXXI/2, 5

 

8. Konu: AİLE HAYATI

WİA: XXIV/1-6

 

VI. ESKATALOJİ: SON ZAMAN DOKTRİNİ

 

9. Konu: ÖLÜLERİN DİRİLİŞİ

BİA: Madde 37

Hİ: 57

WİA: XXXII/1-3

WKİ: 37

WUİ: 84-87

 

10. Konu: SON YARGI VE SONSUZLUK

BİA: Madde 37

Hİ: 58, 123

WİA: XXXIII/1-3

WKİ: 38

WUİ: 88-90