Şükran Ayinine Giriş

 

 

 

Şabat Ayini (olağan devre düzeni)

1.) Kelam Töreni

[Sabah Duası (mezmurlar, kısa okumalar, dualar)]

Selamlama / Bereketleme

ilahi

okuma: Eski Ahit

ilahilerle tapınma

övgü & şükran duaları

ilahi

genel ve kişisel dualar

okuma: Mektup

ondalık ve sunular

DOKSOLOJİ  /  TANRI SÖZÜNDEN

ilahi

okuma: Mezmur

alçalış ve tövbe / secde

–Karşımda başka ilahların olamayacaktır.

–Kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan canlıya benzer put yapmayacaksın.

–Tanrın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın.

–Sebt gününü kutsal sayarak (takdis et) hatırla.

 

… Yüce olan Babamız,

Kutsal merhametin ve gerçek teselli için Sana geliyoruz;itiraf ederiz; Seni bütün kalbimizle, bütün aklımızla, bütün canımızla, bütün gücümüzle sevemedik;

 

… her şeyde Sana borçlu olduğumuzu unuttuk, kendi arzularımız peşinden koştuk, ahlaki tanıklığımızda zayıf kaldık;

 

… Sana Ruh’ta ve gerçekte tapınma sunamadık; hayatımızda başka öncelikler oldu, kendi yürek tutkularımızın (putlarımızın) peşinden gittiğimiz Senden gizli değildir;

 

… Senin kutsal adını alışkanlıkla, fark etmeden kullandığımız, yalan yeminlere bulaştırdığımız Senden gizli değildir; günlerimize suçluluk ve günah bulaştı;

 

… yaratılıştan ve işlerinden öğrenmemiz için bize Şabat gününü verdin; Senden zevk alıp Seni daima yüceltmemizi istedin; kendimize ayırdığımız zamana daha fazla önem verdik. Seni aramakta, sözlerini düşünmekte yavaş kaldık; ya Rab, merhamet eyle.

 

–Babana ve annene saygı göster.

–Katletmeyeceksin.

–Zina etmeyeceksin.

–Çalmayacaksın.

–Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin.

–Komşunun evine göz dikmeyeceksin.

 

… Bizlere Baba olan Tanrımız, tövbe ve alçalışla Sana geliriz; suretinde yarattığın insan kulunu kendimiz gibi sevemedik;

 

… büyüklerin sahip oldukları erdemleri izlemedik; kutsal öğretiş verenlerin öğütlerine itaatsizlik ettik; öğretenlere ve yönetenlere karşı sorumluluklarımızı ihmal ettik,

 

… ayartının getirdiği intikam duyguları ile canımızın paklığını lekelendi,

Mesih’in sabrını gösteremedik; Seninle ve insanlık ailesi ile olan ilişkilerimiz zayıf kaldı,

 

… gözlerimiz Senin kutsal antlaşmana ihanet etti; lütuf et ki, kulaklarımız kötü şeyler duymaya daima kapalı olsun, kendimizi titizlikle denetlemedik, pak ilişkiler kuramadık, Kutsal Ruhunu kederlendiren tehlikelerden ve ayartılardan uzak duracak şekilde yaşayamadık,

 

… cömertlikten kaçındık, cimrilik yüzünden varlığımızla Sana şükran sunmayı unuttuk, kendi dünyasal mallarımız konusunda adaleti koruyamadık, sahip olduklarımızı bazen savurganca boşa harcadık,

 

… adaletin ve gerçeğin yanında olmaktan kaçındığımız zamanlar oldu, gerçeği konuşmaktan kaçındık, insanlara saygıyı ihmal ettik, ağzımızdan kötü kelimeler çıktığı zamanlar Senden gizli değildir,

 

… günah yüzünden kendi mal varlığımızdan hoşnut olamadık, komşularımızın varlığı bize kıskançlık ve keder getirdi, yüreğimizde doğru olmayan duygulara yer verdik,

 

… her gün düşüncelerimizle,

her gün sözlerimizle,

her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik;

On Emrin karşısında suçluyuz;

 ya Rab, merhamet eyle…

 

2.) Şükran Ayini

Rab’bin Sofrasına Davet

 

Yaratıcı ve Kurtarıcı Tanrımız, kutsal tutmamız için bize armağan ettiği bu şabat gününe çıkabilelim diye kutsal sağlayışı ile bizleri bu güne layık gördü; bu vakitte O’nun önünde durabilelim diye her zaman ve her yerdeki her şeye kadir gücü ile destek oldu; O’na sonsuz övgüler olsun;

 

Bu gün bizleri bir araya toplayan Mesih’in kutsal adı ve Mesih’in aracılığıdır. Mesihsiz ne bir günün, ne toplanmanın, ne toplanılan yerin bir anlamı vardır. Güne anlamını Mesih veriyor, ölüme ve dirilişe anlamını Mesih veriyor; birazdan katılacağımız bu sofra da gerçek anlamını Mesih’te buluyor. Böylece Mesih’te, Mesih ile, Mesih aracılığında bize verilmiş olan her şeyde Müjde’nin tanıklığı, Mesih’in işi, Tanrı Babamız’a bir şükran vesilesi oluyor.

 

Tanrı’nın Kutsal ve İlahi Sözü’nden (I.Korintliler 10:16) öğreniyoruz ki, “Tanrı'ya şükrettiğimiz şükran kâsesiyle Mesih'in kanına paydaş oluyoruz”.

 

Ve yine Tanrı’nın Kutsal ve İlahi Sözü’nden öğreniyoruz ki, “Bölüp yediğimiz ekmekle Mesih'in bedenine paydaş oluyoruz”.

 

Böylece bu günü de, bu yeri de, bu toplanma zamanını da, bir topluluğun üyeleri olarak birbirimiz ile olan ilişkiyi de, katıldığımız bu sofrayı da Mesih adı var ediyor; Mesih adı anlam veriyor; Mesih adı bereketliyor; işte, bu yüzdendir ki, bir topluluk olmaktan öte kiliseyiz. Mesih’in “ben eklissiamı kuracağım” dediği sözden sebep; varız ve buradayız.

 

Bu sofraya tek tek Mesih’teki Tanrı çocukları olarak katılıyoruz ama hep birlikte Rab’bin bedenine paydaş oluyoruz; ve yine kutsal vaftiz tacını almış tek tek kimseler olarak bu sofraya katılıyoruz ama hep birlikte Rab’bin kanına paydaş oluyoruz.

 

Tek tek bir birey olarak, Mesih’in çağrısını almış kimseler olarak Mesih aracılığı ile Kutsal Üçlübir Tanrı ile olan ilişkimiz bizleri Mesih’in uğruna çarmıha gerildiği diğerleri ile bir birlik ve paydaşlık içine getiriyor.

 

Çünkü İsa Mesih’te Kutsal Ruh aracılığıyla birleşmiş olarak O’ndaki lütfa birlikte paydaş oluyoruz. Tanrı’nın, insanı kendi suretinde yaratmış olmasının bir sonucu olarak Tanrı ile paydaşlık içinde yaşamak için yaratıldığımızı biliyoruz.

 

Böylece Tanrı suretinde yaratılmış canlar bu sofrada Tanrı ile olan çok özel paydaşlığımız bizleri birbirimizle birlik ve paydaşlık içinde yaşamaya teşvik etmektedir.

 

Böylece Mesih’in Kilisenin Birliği için olan duasını hatırlayalım; Baba ve Oğul arasında olan pak ve sevgi dolu birlik kilisenin üyelerinin birbirleri arasında da olmalı ki, dünya Baba’nın Mesih’teki sevgisini anlayabilsin. O halde “Kilisenin Birliği” için olan bu duayı hatırladığımızda Mesih’in kilisesi uğruna denenme, acı, utanç ve mezarından geçmesi ile Kilisenin Kutsandığını hatırlayalım. Kurtuluşumuzun ne denli paha biçilemez bir bedel ile satın alındığını hatırlayıp; alçalışla ama şükranla bu sofraya katılalım.

 

Uyarı (I.Korintliler 11:28-31)

bu uyarıyı sessiz zaman izler; sessiz zaman genel şükran ve genel tövbe sözleriyle kapatılabilir.

 

Kelam Okuması

(Matta, Markos, Luka, Yuhanna bölümlerinden günün okuması)

 

(karşılıklı hamt)

Mezmur 104: 1 RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

 Ya RAB Tanrım, ne ulusun!

 Görkem ve yücelik kuşanmışsın,

2 Bir kaftana bürünür gibi ışığa bürünmüşsün.

 Gökleri bir çadır gibi geren,

3 Evini yukarıdaki sular üzerine kuran,

 Bulutları kendine savaş arabası yapan,

 Rüzgarın kanatları üzerinde gezen,

4 Rüzgarları kendine haberci,

 Yıldırımları hizmetkâr eden sensin.

5 Yeryüzünü temeller üzerine kurdun,

 Asla sarsılmasın diye.

24 Ya RAB, ne çok eserin var!

 Hepsini bilgece yaptın;

 Yeryüzü yarattıklarınla dolu.

31 RAB'bin görkemi sonsuza dek sürsün!

 Sevinsin RAB yaptıklarıyla!

32 O bakınca yeryüzü titrer,

 O dokununca dağlar tüter.

33 Ömrümce RAB'be ezgiler söyleyecek,

 Var oldukça Tanrım'ı ilahilerle öveceğim.

34 Düşüncem ona hoş görünsün,

 Sevincim RAB olsun!

 

Evharistik Dualar:

 

Mezmur 89: 5 Ya RAB, gökler över harikalarını,

Kutsallar topluluğunda övülür sadakatin.

 

Yüce olan Tanrımız,

her şeyi Sen yarattın,

her şeye Sen şekil verdin,

insanı kendi suretinde yarattın,

lütfunla Seni tanımamızı sağladın,

düşmüşü yok oluşa bırakmadın,

Mesih’te kurtuluş kaftanı ile kuşattın,

Sana şükürler olsun, Sen kutsalsın…

 

Atalarımızın Tanrısı Rab,

vaatlerine sadıksın,

kutsal antlaşmanın vaat ve bereketleri için Sana şükürler olsun;

 

Kurtarıcı Rabbimiz lütuf ve gerçekle dolu olarak

aramıza geldi,

bedelimizi ödemek için

çarmıha katlandı,

ölümü yendi ve bizlere armağanları bağışladı;

Kutsal Ruh armağanı ile

hayatımıza verdiğin her aydınlanma

her bereket,

koruma, kutsama ve kurtuluş için

Sana sonsuz şükürler olsun;

 

Göklerdeki Babamız,

Dirilmiş Rab İsa Mesih kilisesini almak üzere

kutsal melekleriyle şan ve görkem içinde gelene kadar

kutsal adın yaşamlarımızda övülsün ve kutlu kılınsın;

 

görünür ve görünmez bütün bereketlerin için Sana övgüler olsun;

Sana sonsuz şükürler olsun…

 

halkını sonsuz yaşam için yönlendiren Kurtarıcı Mesih adıyla,

Kutsal Ruh’un gücünde Sana dua ederiz. amin.

 

 

İman Açıklaması

 

Esenlik Dileme (Matta 5:23-24 [isteğe bağlı])

 

[Rab’bin Duası]

 

Ekmek ve Şarabın Kutsanması (I.Korintliler 11: 23-25):

 

Sofranın Halka Sunulması

- Sofranın Halka Sunulması

- Sofranın dağıtılması sırasında bir ilahi/Mezmur okunabilir)

- (Sofranın dağıtımı sırasında Luka 1:46-55 [isteğe bağlı])

 

Rab’bin Sofrasından Sonra ([Post Communion] –şükran ve adanma duası)

 

Korintliler 11:26

(sofranın dağıtımı tamamlandığı zaman bu ayet ilan edilir)

 

BEREKETLEME