Şükran Ayinine Giriş

 

[II.Korintliler 13:5]

Kelam “İman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendinizi sınayıp yoklayın” diye öğretiyor. böylece bizler de Rab’bin Sofrası’na yaklaşırken kendimizi sınamak için kendi aklımıza, kendi yüreğimize tekrar bakıyoruz. ve bu şekilde “İsa Mesih'in içinizde olduğunu bilmiyor musunuz?” diyen ayete göre içsel varlığımızı mesh eden Kutsal Ruh aracılığı ile bizdeki Mesih’le yüzleşiyoruz. Rab’in Sofrası sakramentine hazırlanma yolumuz budur.

 

kendi içimize baktığımızda “Fısıh kuzumuz Mesih’in kurban edilmiş” olması gerçeği karşısında bizler de “eski mayadan arınıp temizlenmeyi” arıyoruz; yani “yeni bir hamur olabilmek” (I.Korintliler 5:7) için günahlarımızı, hatalarımızı, eksiklilerimizi gözden geçirip yenilenmeyi arıyoruz.

 

diğer taraftan zayıflığımızla işlediğimiz, bilerek işlediğimiz günahlar yanında, bilgimizi, samimiyetimizi de gözden geçirmeliyiz. kendimizi imanda ve tövbede tecrübe etmek bize adanmışlığımız ve samimiyetimiz hakkında da dürüst bir yaklaşım kazandırmalıdır. Tanrı’ya ve Kelam’a, kiliseye, paydaşlığa ve dünyaya olan tanıklığımıza bakıp sevgide de Kutsal Ruh’un bizleri yenilemesini dileyeceğiz.

 

Tanrı’nın bol olan lütfu ile bağışlandığımızı hatırlayıp, bağışlamaktaki güçsüzlüğümüzü ya da isteksizliğimizi gözden geçirmeliyiz. böylece Mesih’e olan sevgimizde, hizmette ve tanıklıkta kendimizi sınamış ve yetkin olmak için Tanrı’dan dilenmeye cesaretimizle alçalabiliriz; çünkü tövbemizin meyve vermesi yolu budur.

 

İbraniler 10:19-20 Bu nedenle, ey kardeşler, İsa'nın kanı sayesinde perdede, yani kendi bedeninde bize açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretimiz vardır.

21 Tanrı'nın evinden sorumlu büyük bir kâhinimiz bulunmaktadır.

22 Öyleyse yüreklerimiz serpmeyle kötü vicdandan arınmış, bedenlerimiz temiz suyla yıkanmış olarak, imanın verdiği tam güvenceyle, yürekten bir içtenlikle Tanrı'ya yaklaşalım.