VAFTİZ ANTLAŞMASINA GİRİŞ

 

Tekvin 6:5-8, 13-14, 17; 7:1, 5 11-15, 18, 8; 8:13-18; 9:8-13

*/ Tekvin 6:5 RAB baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte.

6 İnsanı yarattığına pişman oldu. Yüreği sızladı.

7 «Yarattığım insanları, hayvanları, sürüngenleri, kuşları yeryüzünden silip atacağım» dedi, «Çünkü onları yarattığıma pişman oldum.»

8 Ama Nuh RAB'bin gözünde lütuf buldu.

13 Tanrı Nuh'a, «İnsanlığa son vereceğim» dedi, «Çünkü onlar yüzünden yeryüzü zorbalıkla doldu. Onlarla birlikte yeryüzünü de yok edeceğim.

14 Kendine gofer ağacından bir gemi yap…

17 Yeryüzüne tufan göndereceğim. Göklerin altında soluk alan bütün canlıları yok edeceğim. Yeryüzündeki her canlı ölecek.

7:1 RAB Nuh'a, «Bütün ailenle birlikte gemiye bin» dedi, «Çünkü bu kuşak içinde yalnız seni doğru buldum.

5 Nuh RAB'bin bütün buyruklarını yerine getirdi.

7:11 Nuh altı yüz yaşındayken, o yılın ikinci ayının on yedinci günü enginlerin bütün kaynakları fışkırdı, göklerin kapakları açıldı.

12 Yeryüzüne kırk gün kırk gece yağmur yağdı.

13 Nuh, oğulları Sam, Ham, Yafet, Nuh'un karısıyla üç gelini tam o gün gemiye bindiler.

14 Onlarla birlikte her tür hayvan -evcil hayvanların, sürüngenlerin, kuşların, uçan yaratıkların her türü- gemiye bindi.

15 Soluk alan her tür canlı çifter çifter Nuh'un yanına gelip gemiye bindi.

18 Sular yükseldi, çoğaldıkça çoğaldı; gemi suyun üzerinde yüzmeye başladı.

8:13 Nuh altı yüz bir yaşındayken, birinci ayın birinde yeryüzündeki sular kurudu. Nuh geminin üstündeki kapağı kaldırınca toprağın kurumuş olduğunu gördü.

14 İkinci ayın yirmi yedinci günü toprak tümüyle kurumuştu.

15-16 Tanrı Nuh'a, «Karın, oğulların ve gelinlerinle birlikte gemiden çık» dedi,

17 «Kendinle birlikte bütün canlıları, kuşları, hayvanları, sürüngenleri de çıkar. Üresinler, verimli olsunlar, yeryüzünde çoğalsınlar.»

18 Nuh karısı, oğulları ve gelinleriyle birlikte gemiden çıktı.

9:8 Tanrı Nuh'a ve oğullarına şöyle dedi:

9-10 «Sizinle ve gelecek kuşaklarınızla, sizinle birlikteki bütün canlılarla -kuşlar, evcil ve yabanıl hayvanlar, gemiden çıkan bütün hayvanlarla- antlaşmamı sürdürmek istiyorum.

11 Sizinle antlaşmamı sürdüreceğim: Bir daha tufanla bütün canlılar yok olmayacak. Yeryüzünü yok eden tufan bir daha olmayacak.»

12 Tanrı şöyle sürdürdü konuşmasını: «Sizinle ve bütün canlılarla kuşaklar boyu sonsuza dek sürecek antlaşmamın belirtisi şu olacak:

13 Yayımı bulutlara yerleştireceğim ve bu, yeryüzüyle aramdaki antlaşmanın belirtisi olacak.


I.Petrus 3:20 Bir zamanlar, Nuh'un günlerinde, o gemide birkaç kişi, daha doğrusu sekiz kişi suyla kurtuldu.

21 Bu olay vaftizi simgeliyor. Bedenin kirden arınması değil, Tanrı'ya yönelen temiz vicdanın dileği olan vaftiz, İsa Mesih'in dirilişiyle şimdi sizi de kurtarıyor

 

Tövbe Ayini

¶ Selamlama / Bereketleme / Tanrı’yı Davet

I.Korintliler 6.9Günahkârların, Tanrı'nın Egemenliğini miras almayacağını bilmez misiniz? … 11Bazılarınız böyleydiniz; ama yıkandınız, kutsal kılındınız, Rab İsa Mesih'in adıyla ve Tanrımızın Ruhu aracılığıyla aklandınız.

¥  On Emir (1-4)

(1) Karşımda başka ilahların olamayacaktır.

(2) Kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan canlıya benzer put yapmayacaksın.

(3) Tanrın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın.

(4) Sebt gününü kutsal sayarak (takdis et) hatırla.

 

¶ Aydınlanma Duası

Göksel Baba, lütfun ve iyiliklerin boldur, biz zavallı kullarına kutsal iradeni açıklamaktan, Kutsal Yasanın doğruluğunda bizleri yönlendirmekten hoşnut oldun; lütfunla Yasanı yüreklerimize yaz; ve itaat için bizleri yönlendir ki, hayatımızın günleri boyunca sadece Sana hizmet etmeyi arayabilelim; yasana karşı geldik, suçlarımızı bağışla; büyük lütfunla bizleri kabul et ki, daima Kutsal Oğlun Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile Seni övelim; ve daima Kutsal Ruh’un güzünde Seni yüceltelim. Amin.

¥  On Emir (5-10)

(5) Babana ve annene saygı göster.

(6) Katletmeyeceksin.

(7) Zina etmeyeceksin.

(8) Çalmayacaksın.

(9) Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin.

(10) Komşunun evine göz dikmeyeceksin.

 

Tövbe Duası

İyilik ve merhamet Babası, Seni öfkelendiren hatalarımız ve günahlarımız için bize merhamet eyle; canlarımızın kurtarıcısı Rabbimiz İsa Mesih’e bakmayı bizlere öğret; biricik Oğul İsa Mesih’in kutsal öğretisini anlayabilmemiz için bize merhamet eyle; içimize ekilmiş olan Yaşam Sözünün meyve vermesi için Sana dua ederiz; hikmet ve ışıkla dolu olan Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile yenilenmiş bir yaşam için bizleri yönlendir.

her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik; On Emrin karşısında suçluyuz; yapmamız gerekenleri yapmadık; yapmamamız gerekenleri yaptık; tövbemiz meyve versin diye bizi yenile; adaletin ve kutsallığın Tanrısı Sensin; merhamet ve teselli Senden gelir; ya Rab, merhamet eyle…

 

Tanrı’ya Sığınma

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına. Amin.

Göksel Orduların Rabbi, meleklerin ve insanların yaratıcı olan Rab Tanrımız, kötülüğün göksel yerdeki ruhsal ordularına, yönetimlere hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine karşı bizi koru, bizi savun (Efesliler 6.12).

Mezmur 68:1 Kalksın Tanrı, dağılsın düşmanları,

Kaçsın önünden O'ndan nefret edenler!

2 Dağıtsın onları dağılan duman gibi;

Ateşin karşısında eriyen balmumu gibi

Yok olsun kötüler Tanrı'nın önünde!

 

Yüce Rab, Sana sığınarak şeytanı azarlıyor ve reddediyorum,

Yüce Rab, Sana sığınarak şeytana, onun bütün güçlerine ve onun kötü işlerine ortak olanlara Korkunç gazap Tanrısı olan Senden korkmalarını ve ---- den uzak durmalarını emrediyorum.

 

Şeytana ve onun değersiz, kötü hizmetçilerine emrediyorum

Tek gerçek Tanrı olan İsa Mesih adıyla mühürlenen bu kuldan uzak durmalarını emrediyorum.

 

Dünyanın her yerinde ve pek çok insanın kalbinde saklanmış ve pusuya yatmış her kötü ve pak olmayan ruhu bu ---- kulun hudutlarından ve meskenlerinden sürgün ediyorum.

Sahte inanışların ruhunu,

Şeytanın ruhunu,

Putperestliğin ruhunu,

Kötü bakışın ruhunu,

RAB azarlasın,

 

Mezmur 57:1 Acı bana, ey Tanrı, acı,

Çünkü sana sığınıyorum;

Felaket geçinceye kadar,

Kanatlarının gölgesine sığınacağım.

2 Yüce Tanrı'ya,

Benim için her şeyi yapan Tanrı'ya sesleniyorum.

3 Gökten gönderip beni kurtaracak,

Beni ezmek isteyenleri azarlayacak, *

Sevgisini, sadakatini gösterecektir.

 

Tanrı’nın benzeyişinde yaratılmış --- e şimdi ve daima şeytanın hükmetmeye çalışmasını reddediyorum. Ey Mesih’e hizmet edip yalnız Tanrı’ya tapınma sunan kutsal melekler yardımımıza gelin: Tanrı’nın benzeyişinde yaratılmış bu kulu dünyadan, benlikten, şeytandan Kutsal ordularınızla koruyun, [İsa Mesih adıyla].

Kutsal Kilise kalkanı ve koruyucu olan Rab İsa Mesih’e tapınır,

Kutsal Kilise canlarımızı cennete götürebilecek tek Rab İsa Mesih’e inanır.

 

Kutsal Kilise şeytanı ayakları altına alıp ezmek için Esenlik Tanrısına dua eder. Kutsal Kilise yeryüzünde bereketleri çözmek ve kötülükleri bağlamak için Kurtarıcı Rab İsa Mesih’ten yetki almıştır.

 

Mezmur 33:12 Ne mutlu Tanrısı RAB olan ulusa,

Kendisi için seçtiği halka!

18 Ama RAB'bin gözü kendisinden korkanların,

Sevgisine umut bağlayanların üzerindedir;

19 Böylece onları ölümden kurtarır,

Kıtlıkta yaşamalarını sağlar.

 

Ey en yüce olan Tanrımız, EL ELYON,

merhametini üzerimize dök, şeytan yada iblis denen o eski yılanı bağla,

Ey en yüce olan Tanrımız, EL ELYON,

merhametini üzerimize dök, ulusları bir daha saptırmasın diye o eski yılanı dipsiz derinliklere at (Vahiy 20. 2-3).

 

Rabbimiz ve Tanrımız,

İsa Mesih adıyla meleklerin, peygamberlerin, elçilerin, şehitlerin tüm azizlerin dualarını, övgü ve şükranlarını almaya layık olan Tanrımız, hizmetimizin Sendeki Kutsal gücü ile biz --- üzerinden benliğin, dünyanın ve şeytanın saldırlarını ve yalanlarını geri püskürtüyoruz.

 

Mezmur 46:1 Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür,

Sıkıntıda hep yardıma hazırdır.

2 Bu yüzden korkmayız yeryüzü altüst olsa,

Dağlar denizlerin bağrına devrilse,

3 Sular kükreyip köpürse,

Kabaran deniz dağları titretse bile.

11 Her Şeye Egemen RAB bizimledir,

Yakup'un Tanrısı kalemizdir.

 

Rabbin çarmıhına dayanıyoruz, her kötülük ve hilenin gücü ---- den uzaklaşsın. Yahuda oymağından gelen aslan, Davut kökünden Olan zafer kazandı. Ya Rab merhametini üzerimize gönder.

 

EL KOYMA

Gerçeğin Tanrısı,

Senin kutsal kanatlarının gölgesi altına ve Kutsal ismine sığınmayı arayan bu kuluna ellerimi koyuyorum:

( kuluna koruma, paklık, kutsama ve kurtuluş için dua ediyoruz, İsa Mesih adıyla --- kuluna sığınacak yer ol diye dua ederiz. Kutsal Ruh’unun mesh edişini dileyerek şimdi bu kulunu mesh et diye Tek Tanrı olan Sana yalvarırız… )

 

- - - kulunu iman, ümit ve sevgi ile doldur,

öyle ki, Senin tek gerçek Tanrı olduğun gerçeğinde elçisel imana sadık kalsın.

(öyle ki, Senin tek gerçek Tanrı olduğunu bilsin)

Gözünü bu kuluna acıma ile çevir,

ellerinin işleriyle ona sevinç ver. İsa Mesih adıyla --- bereketle.

 

MEZMUR 118:1 RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

2 "Sonsuzdur sevgisi!" desin İsrail halkı.

3 "Sonsuzdur sevgisi!" desin Harun'un soyu.

4 "Sonsuzdur sevgisi!" desin RAB'den korkanlar.

 

DOXOLOGY

Hamt Baba’ya, hamt Oğul’a

Ve hamdolsun Kutsal Ruh’a!

Bütün dünya da hamdetsin

Her yaratık: “Amin!” desin! Amin.

 

¥  Tesniye 13:4 Tanrınız RAB'bin ardınca yürüyün, O'ndan korkun. Buyruklarına uyun, O'nun sözüne kulak verin. O'na kulluk edin, O'na bağlı kalın.

Yüce Rab, bizleri yenile

 

Dua: Ya RAB, Senin buyrukların doğrudur, Senin buyrukların iyidir, bize Senden korkmayı ve Seni sevmeyi öğretir, Sana şükreder, Seni överiz (Tesniye 8:6).

 

İznik İman Açıklaması

Yeri ve göğü,

görünen ve görünmeyen her şeyin yaratıcısı,

her şeye kadir tek Baba Tanrı’ya inanıyoruz.

Bütün çağlardan önce Baba’da olan

Tanrı’dan Tanrı,

Işıktan Işık,

Gerçek Tanrı’dan gerçek Tanrı,

kendiliğinden var olan, yaratılmamış,

Baba ile aynı özden olan,

Tanrı’nın Oğlu tek Rab İsa Mesih’e inanıyoruz.

Her şey O’nun aracılığı ile yaratıldı.

Biz insanlar ve kurtuluşumuz için göklerden geldi.

Kutsal Ruh ve Bakire Meryem’den vücut buldu ve insan oldu.

Pontius Platus zamanında çarmıha gerildi, acı çekti ve gömüldü,

Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün dirildi,

göğe yükseldi ve Baba’nın sağında oturdu.

Dirileri ve ölüleri yargılamak için görkem içinde tekrar gelecek

ve O’nun krallığına hiç son olmayacaktır.

Baba ve Oğul’dan gelen, Rab olan, hayat veren,

Baba ve Oğul’la birlikte tapınılıp yüceltilen,

peygamberler aracılığı ile konuşmuş Kutsal Ruh’a inanıyoruz.

Tek kutsal evrensel ve elçisel kiliseye inanıyoruz.

Günahların affı için tek bir vaftiz tanıyoruz.

Ölülerin dirilişini ve sonsuz yaşamı bekliyoruz. Amin.

 

“İyi Haber budur”

(Elçilerin İşleri 10:43) ... Mesih’e inanan herkesin günahları O'nun adıyla bağışlanır.

Romalılar 3:24 İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar. 25-26 Tanrı, Mesih'i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabrederek, daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu, adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı.

Koloseliler 2:12 Vaftizde O'nunla birlikte gömüldünüz ve O'nu ölümden dirilten Tanrı'nın gücüne iman ederek O'nunla birlikte dirildiniz.

II.Korintliler 5:17 Bir kimse Mesih'te ise, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.

Koloseliler 3:1 Mesih'le birlikte dirildiğinize göre, gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada, Tanrı'nın sağında oturuyor.

Size bereket olsun.

 

VAFTİZ ANTLAŞMASI

 

( Selamlama – Bereketleme – Tanrı’yı Davet )

 

Mesih İsa’nın Vaftizi / Baptism of the LORD

Matta 3:13 Bu sırada İsa, Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere Celile'den Şeria nehrine, Yahya'nın yanına geldi. 14 Ne var ki Yahya, «Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun?» diyerek O'na engel olmak istedi. 15 İsa ona şu karşılığı verdi: «Şimdilik buna razı ol! Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz gerekir.» O zaman Yahya O'nun dediğine razı oldu. 16 İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı'nın Ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. 17 Göklerden gelen bir ses de şöyle dedi: «Sevgili Oğlum budur, O'ndan hoşnudum.»

 

Mezmur 29:1 Ey ilahi varlıklar, tanıyın RAB'bi,

Görkemini, kudretini tanıyın RAB'bin!

2 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,

Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

11 RAB halkına güç verir,

Halkını esenlikle kutsar!

Rab İsa, bize kendini açıkladığın

kutsal ışığınla aydınlanırız.

Senin ışığını uluslara yansıtmak için bizleri bereketle.

 

Mezmur 36:5 Ya RAB, sevgin göklere,

Sadakatin gökyüzüne erişir.

6 Doğruluğun ulu dağlara benzer,

Adaletin uçsuz bucaksız enginlere.

İnsanı da, hayvanı da koruyan sensin, ya RAB.

Rab İsa, kendini yüceliğinden soyundun ve vaftiz oldun,

bizlere alçak gönüllülük yolunu gösterdin.

hayatımızın günleri boyunca sana yumuşak huylulukla hizmet için bizleri bereketle.

 

Mezmur 36:7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!

Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.

9 Çünkü yaşam kaynağı sensin,

Senin ışığınla aydınlanırız.

Rab İsa, vaftizinle bizlerin günahını temizledin,

Bizleri Göklerdeki Baba’nın çocukları yaptın,

seni arayanlara Tanrı’nın çocukları olma lütfunu açıklamak için kiliseni bereketle.

 

Mezmur 36:7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!

Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.

10 Sürekli göster

Seni tanıyanlara sevgini,

Yüreği temiz olanlara doğruluğunu.

Rab İsa, vaftizinle bizleri kendini açıkladın,

yaratılışı kutsadın, kaybolmuşlara tövbe kapısını açtın.

Müjde’nin hizmetkarları olmak için bizleri bereketle.

 

Mezmur 72:18 RAB Tanrı'ya, İsrail'in Tanrısı'na övgüler olsun,

Harikalar yaratan yalnız O'dur.

19 Yüce adına sonsuza dek övgüler olsun,

Bütün yeryüzü O'nun yüceliğiyle dolsun!

Amin! Amin!

Rab İsa, vaftizine bizlere Kutsal Üçlük’ü açıkladın,

Yaratıcı Babamız göklerden seslendi: “Sevgili Oğlum Budur”

Kutsal Ruh bir güvercin gibi üzerine indi.

Vaftiz tacı taşıyanları yenilenmiş bir kalp ile

Sana tapınma ve hizmet için bereketle.

 

Vaaz / Katekümenin takdimi / Teşvikler

 

Mesih’in kefaretini hatırlayın; yüreklerinizde Mesih’i Rab ve Kurtarıcınız olarak kutsayın…

¥  Koloseliler 2:13 Sizler suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği yüzünden ölüyken, Tanrı sizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Bütün suçlarımızı O bağışladı.

14 Kurallarıyla bize karşı ve aleyhimizde olan yazılı antlaşmayı sildi, onu çarmıha çakarak ortadan kaldırdı.

15 Yönetimlerin ve hükümranlıkların elindeki silahları alıp onları çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi.

 

Mesih ile birleşmemizi hatırlayın; Kurtarıcı Rab Mesih’te tek bir beden olmaya çağrıldınız…

¥  I.Korintliler 12:12 Beden bir olmakla birlikte birçok üyeden oluşur ve çok sayıdaki bu üyelerin epsi tek bir beden oluşturur. Mesih de böyledir.

13 İster Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh'ta vaftiz edildik ve hepimizin aynı Ruh'tan içmesi sağlandı.

veya Romalılar 6:3 Mesih İsa'ya vaftiz edildiğimizde, hepimizin O'nun ölümüne vaftiz edildiğimizi bilmez misiniz?

5 Eğer O'nunkine benzer bir ölümde O'nunla birleştiysek, O'nunkine benzer bir dirilişte de O'nunla birleşeceğiz.

 

veya Galatyalılar 3: 26 Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı'nın oğullarısınız.

27 Vaftizde Mesih'le birleşenlerinizin hepsi Mesih'i giyindi.

28 Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz.

29 Eğer Mesih'e aitseniz, İbrahim'in soyundansınız, vaade göre de mirasçısınız.

 

veya Koloseliler 2: 11 Ayrıca Mesih'in gerçekleştirdiği sünnet sayesinde bedenin benliğinden soyunarak elle yapılmayan sünnetle O'nda sünnet edildiniz.

12 Vaftizde O'nunla birlikte gömüldünüz, O'nu ölümden dirilten Tanrı'nın gücüne iman ederek O'nunla birlikte dirildiniz.

 

veya Yuhanna 14:16-17 Ben de Baba'dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhu'nu verecek… O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.

 

Tanrı’nın ismi katekümenin üzerine çağrılır

İşaya 43:5 Korkma, çünkü seninleyim,

Soyundan olanları doğudan getireceğim,

Sizleri de batıdan toplayacağım.

6 "Kuzeye, 'Ver, güneye, 'Alıkoyma;

Oğullarımı uzaktan,

Kızlarımı dünyanın dört bucağından getir diyeceğim.

7 'Yüceliğim için yaratıp biçim verdiğim,

Adımla çağrılan herkesi,

Evet, oluşturduğum herkesi getirin diyeceğim.

 

Tanrı’nın Kutsal Antlaşmasını hatırlayın; iman atamız İbrahim, İshak ve Yakup’a verdiği Antlaşması için Babamız Tanrı’ya şükredin; vaatlerinde sadıktır, Kutsal Üçlübir Tanrı’yı övün

¥  İbraniler 9:15 Bu nedenle, çağrılmış olanların vaat edilen sonsuz mirası almaları için Mesih yeni antlaşmanın aracısı oldu. Kendisi onları ilk antlaşma zamanında işledikleri suçlardan kurtarmak için fidye olarak öldü.

 

Yargımızı ödeyen, dünyadan, benlikten, şeytandan bizi kurtaran RAB Tanrı’yı övün; “İbrahim'e sağlanan kutsama Mesih İsa aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen Ruh'u imanla alalım diye, Mesih bizim için lanetlenerek bizi Yasa'nın lanetinden kurtardı. Çünkü, "Ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir" diye yazılmıştır” (Galatyalılar 3:13-14).

¥  I.Petrus 3:18 Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü. Bedence öldürüldü, ama ruhça diriltildi.

 

Kutsal olan Rabbimiz bize kendi kutsallığını bağışladı; Kutsallaşma armağanı için Tanrı’ya şükredin

¥  I.Petrus 1:2 İsa Mesih'in sözünü dinlemeniz ve O'nun kanının üzerinize serpilmesi için, Baba Tanrı'nın öngörüsü uyarınca Ruh tarafından kutsal kılınarak seçildiniz. Lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun.

 

Kutsal Vaftiz Tacı için sevinin; Kutsal Üçlübir Tanrı’ya ayrıldınız; Tanrı’nın koruma, kutsama, paklık ve kurtarışı için mühürlendiniz

¥  I.Korintliler 10:1 Kardeşler, atalarımızın hepsinin bulut altında korunduğunu ve hepsinin denizden geçtiğini bilmenizi istiyorum.

2 Musa'ya bağlanmak üzere hepsi bulutta ve denizde vaftiz edildi.

3 Hepsi aynı ruhsal yiyeceği yedi;

4 hepsi aynı ruhsal içeceği içti. Artlarından gelen ruhsal kayadan içtiler; o kaya Mesih'ti.

 

Aklınızı ve yüreğinizi Rab’be adayın; bu bedendeki geçici yaşamı Rab’be adayın; Kurtuluşumuz ve zaferimiz Rab’dir.

¥ Romalılar 6:12 Bu nedenle bedenin tutkularına uymamak için günahın ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin vermeyin.

13 Bedeninizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrı'ya adayın; bedeninizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun.

14 Günah size egemen olmayacaktır. Çünkü Kutsal Yasa'nın yönetimi altında değil, Tanrı'nın lütfu altındasınız.

 

Romalılar 4:9... Diyoruz ki, "İbrahim, imanı sayesinde aklanmış sayıldı."

10 Hangi durumda aklanmış sayıldı? Sünnet olduktan sonra mı, sünnetsizken mi? Sünnetliyken değil, sünnetsizken...

11 İbrahim daha sünnetsizken imanla aklandığının kanıtı olarak sünnet işaretini aldı. Öyle ki, sünnetsiz oldukları halde iman edenlerin hepsinin babası olsun, böylece onlar da aklanmış sayılsın.

 

Mesih’le Birleşmişliğinizi İlan eden bir yaşam için Herşeye Kadir Tanrımız Rab sizleri bereketlesin:

Galatyalılar 3:27 Vaftizde Mesih'le birleşenlerinizin hepsi Mesih'i giyindi.

2:20 Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı Oğlu'na imanla sürdürüyorum.

II.Korintliler 5:14 Bizi zorlayan, Mesih'in sevgisidir. Yargımız şu: Biri herkes için öldü; öyleyse hepsi öldü.

15 Evet, Mesih herkes için öldü. Öyle ki, yaşayanlar artık kendileri için değil, kendileri uğruna ölüp dirilen Mesih için yaşasınlar.

 

[karşılıklı] Övgülerimiz–Şükranlarımız (Mezmur 103)

RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

O'nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!

RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

İyiliklerinin hiçbirini unutma!

Bütün suçlarını bağışlayan,

Bütün hastalıklarını iyileştiren O'dur.

RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

Canını ölüm çukurundan kurtardı!

Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren

Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O'dur,

RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

Gençliğini kartalınki gibi tazeler!

RAB sevecen ve lütfedendir,

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

Daima suçlamaz, sonsuza dek öfke tutmaz!

RAB bütün düşkünlere hak ve adalet sağlar.

Bize günahlarımıza göre davranmaz.

RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

Suçlarımızın karşılığını vermez!

Gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse,

Kendisinden korkanlar için sevgisi o kadar büyüktür.

RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

İsyanlarımızı bizden uzaklaştırdı!

Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa,

RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır.

RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

O'nun egemenliği her yeri kapsar!

Baba’ya, Oğula ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun;

Başlangıçta olduğu gibi, şimdi, daima ve ebediyen.

RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

kendisinden korkanları sonsuza dek sever,

Antlaşmasına uyanların soylarına adil davranır.

 

Genel Dualar… (krie eleison)

 

Su Armağanı Şükran…

 

Vaftizi Yapılır…

 

VAFTİZ BEREKETLEMELERİ

Tövbekar bir yaşamla Tanrı Sözü’nün tanıkları olmaya çağrıldınız; tövbeniz meyve versin diye Herşeye Kadir Tanrımız Rab sizleri bereketlesin:

Luka 3:7 Yahya, vaftiz olmak için kendisine akın eden kalabalıklara şöyle seslendi: «Ey engerekler soyu! Gelecek olan gazaptan kaçmanız için sizi kim uyardı? 8 Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin!

 

Günahların Bağışlanması lütfu sizinledir; Rab İsa Mesih'in lütfu, Baba Tanrı'nın sevgisi ve Kutsal Ruh'un paydaşlığı sizinle beraber olsun.

Markos 1:4 Böylece Vaftizci Yahya çölde ortaya çıktı. İnsanları, günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırıyordu.

 

Yeniden Doğuş lütfu sizinledir; Kutsal Kitap’ta açıklanan Kutsal elçisel ve evrensel imanda size sonsuz yaşam bağışlandı; Herşeye Egemen Kutsal Kutsal Kutsal Rab sizleri bereketlesin:

Titus 3:4-6 Ama Kurtarıcımız Tanrı, iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu, doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh'un yenilemesiyle yaptı.

 

Tanrı’nın Çocuğu Olma yetkisi sizinledir; Herşeye Egemen Kutsal Kutsal Kutsal Rab sizleri bereketlesin:

Galatyalılar 3:26 Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı'nın oğullarısınız. 27Vaftizde Mesih'le birleşenlerinizin hepsi Mesih'i giyindi.

 

Sonsuz Yaşam sizinledir; Mesih’teki sonsuz yaşamı ilan etmek üzere çağrıldınız; Herşeye Egemen Kutsal Kutsal Kutsal Rab sizleri bereketlesin:

Romalılar 6:4Baba'nın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla O'nunla birlikte ölüme gömüldük. 5Eğer O'nunkine benzer bir ölümde O'nunla birleşmişsek, O'nunkine benzer bir dirilişte de O'nunla birleşeceğiz.

 

Bu yeryüzündeki Kiliseye Katılarak, bir gün göklerdeki galip kilisedeki bütün azizlerle paydaşlık etmek üzere çağrıldınız; Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız sizleri bereketlesin.

I.Korintliler 12:13 İster Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh'ta vaftiz olduk ve hepimizin aynı Ruh'tan içmesi sağlandı.

 

[hep birlikte] GÖKLERDEKİ BABAMIZ…

Göklerdeki Babamız adın kutsal kılınsın

Egemenliğin gelsin

Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin isteği olsun

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi,

Sen de bizim suçlarımızı bağışla

Ayartılmamıza izin verme,

kötü olandan bizi kurtar

Çünkü egemenlik,

güç ve yücelik sonsuzlara dek Senindir

Amin.

 

Mesh Edilme…

 

Bereketleme