VAAZLAR

 

YAKUP VAAZLARI

 

XII./ 5:7-12

“Bu nedenle, kardeşlerim, Rab'bin gelişine dek sabredin. Bakın çiftçiye. Toprağın değerli ürününü bekler. 'Önceki ve sonraki yağmur'[1] onun üzerine düşünceye, ürünü elde edinceye dek sabretmesini bilir. Siz de sabredin. Yüreklerinizi pekiştirin, çünkü Rab'bin gelişi[2] yakındır. Kardeşlerim, birbirinize karşı söylenmeyin[3] ki, yargılanmayasınız. İşte Yargıç[4] kapıda[5] beklemekte. Kardeşlerim, acı ve sabır konusunda Rab'bin adıyla söz söyleyen peygamberleri[6] kendinize örnek alın. Bakın, 'katlanış gösterenleri mutlu[7] saymaktayız'. Eyub'un[8] katlanışını duydunuz, durumunu Rab'bin nasıl sonuçlandırdığını[9] da gördünüz. 'Rab'bin çok acıyan[10] ve sevecenlikle davranan olduğunu bildiniz.' Kardeşlerim, en önemli sorun, ant içmeyi bırakın: Ne göğü, ne yeri, ne de başka bir şeyi konu ederek ant için! 'Evet'iniz evet olsun, 'Hayır'ınız hayır. Öyle ki, yargıya[11] düşmeyesiniz.”

 

7Öyleyse kardeşler, Rab'bin gelişine dek sabredin. Bakın, çiftçi ilk ve son yağmurları alıncaya dek toprağın değerli ürününü nasıl sabırla bekliyor! 8Siz de sabredin. Yüreklerinizi güçlendirin. Çünkü Rab'bin gelişi yakındır.

[i]Tarım hakkında pek bilgisi olmayan şehirli insanlar çiftçilerin mevsim yağmurlarını bekleme konusunda gösterdikleri sabırdan habersiz bir yaşantı içindedirler. Yakıcı yaz güneşinde, kuru ve sıcak ortamda iyi mahsul beklemek çok yersizdir. Yakup, ürün almak konusunda bir sürecin gerekliliğini ve beklemenin önemini bilen bir kişi olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Hıristiyanların sabır içinde yaşamayı öğrenmeleri için Rab’bin gelişinin yakın olduğu gerçeği üzerinde yaşamayı öğrenmeleri gerekir. Sabırdan uzak kişiler zor anlarda imanı bir kenara koyup ayartmanın içine düşebiliriler. Yakup umutsuzluğa düşmek yerine, Hıristiyanları gecikmelere toleranslı olmaya çağırır. Bizi emniyet içinde tutan Tanrı gerçeğine daha sıkı bir biçimde sarıldıkça sabır konusunda doğru adımlar atmış oluruz. Ruh’un meyvesine[12] sahip olmak, ruhani hayatta ürün görmek için sabır sahibi olmak gereklidir. Bir ağacın meyve vermesi için mevsimlerin geçmesi gerekir. Bazen sabrımız oranında bereketlere paydaş oluruz.

 

Dirilmiş Mesih İsa’nın yakın bir zamanda geleceği beklentisinde yaşayan hristiyanlar, yani sabırlı hristiyanlar diğer insanlara göre daha doğru şeyler yapacaktır. ‘8... sabredin. Yüreklerinizi güçlendirin. Çünkü Rab'bin gelişi yakındır.’

 

9Kardeşler, yargılanmamak için birbirinize karşı homurdanmayın. İşte, Yargıç kapının önünde duruyor.

Tanrı’nın amaçlarına ve Mesih’in dönüşüne güvenen bir Hıristiyan’ın bir başka Hıristiyan kardeşi aleyhinde konuşması ya da kötü davranışta bulunması mümkün değildir. Özellikle söylenip durmak kişilerin ruhani gelişimi için engel teşkil eder. Bu durum kilisenin gelişimini de engeller. Tanrı kişilerin Mesih’e olan güvende ve iman yaşamlarında daha da büyük bir olgunluğa ulaşmaları ister. Biz söylenmeye başladığımızda ve başkalarını yargılamaya başladığımızda kendimizi de yargı altına koyduğumuzu unutmuş oluyoruz. Eğer biz umut, güven ve lütuf yerine yargıdan konuşmaya başlarsak aynı şekilde acımasızca yargılanacağız.

 

Bu ayet bize yaşamımızı şekillendirecek bir bakış açısı verir: Mesih İsa’nın gelişi kesindir, ummadığımız bir zamanda Rab gelecektir. O geldiğinde bizi doğru ve yanlışlarımız için yargılayacaktır. Bu noktada bizler Mesih İsa’yı yalnızca bir hakim olarak değil aynı zamanda yaşamın, bağışlamanın, umudun ve neşenin kaynağı olarak görmeliyiz. Böylelikle planlarımız ve isteklerimiz gerçekleşmediği zamanlarda bile sabır içinde olabiliriz. Bu da bize söylenmek ve sabırsız davranmak yerine Tanrı’ya güveni ve denenmeleri sevinç içinde selamlayabilme gücünü kazandıracaktır.

 

10Kardeşler, Rab'bin adıyla konuşmuş olan peygamberleri sıkıntılarda sabır örneği olarak alın. 11Sıkıntıya dayanmış olanları mutlu sayarız. Eyüp'ün nasıl dayandığını duydunuz. Rab'bin en sonunda onun için neler yaptığını bilirsiniz. Rab çok şefkatli ve merhametlidir.

Hıristiyan yaşamı içinde acı çekilen zor zamanlarda sabrın önemini ve gerekliliğini anlamak için Kutsal Kitaba yeniden bakmamız gereklidir. Musa’nın yetkisi her zaman sorular ve tepkilerle karşı karşıya kalmıştır. İlya ise sık sık kendi yaşamından kaçmaya çalışmıştır. Yeremya sürekli olarak Tanrı’nın mesajını açıkladığı için hapis kalmak zorunda kaldı. Hoşea ise hafif meşrep bir kadınla evlenme durumunda bırakıldı. Buna rağmen bütün bu peygamberler Tanrı’nın amacına ve sözüne güvenerek yaşadılar ve bu güven üzerinde konuştular.

 

Bereket almanın anahtarı her tür denenmede Rab’be güvenmeyi bilmektir. Bizim planlarımıza ve rahatımıza karşı işleyen olaylarla karşılaştığımızda Tanrı’ya güvenmek ve sabretmek bereket ve mutluluğun yoludur.[13]

 

Eyüp örneğinde denenmelerin ve sabrın Tanrı’yı tam olarak bilmenin zenginliğini bizlere kazandırdığını görüyoruz. Zor bir denenme ve sıkıntılı zamanlardan sonra Eyub daha önce sahip olduğundan çok daha büyük bir tanıklığa sahip olmuştur.

 

Eyub (42:5) şöyle demektedir: “Senin için kulaktan işitmiştim; şimdi ise seni gözüm gördü” (Tanrı’nın ne kadar merhametli ve acıyan olduğunun kendi bedeni üzerinde yaşayarak öğrendi).

 

Eyüb’ün bu tecrübesi bir Hristiyan’ın Mesih İsa’nın ölümü ve dirilişinden öğrendiği şeydir. Bu da bizleri iman yaşamında karşılaştığımız denenmelerde bizi büyüten gerçektir: “Rab çok acıyan ve sevecenlikle davranandır”. İşte bu gerçek sabrı her imanlının yaşamına taşır.

 

12Kardeşlerim, öncelikle şunu söyleyeyim, ne gök üzerine, ne yer üzerine, ne de başka bir şey üzerine yemin edin. `Evet'iniz evet, `hayır'ınız hayır olsun ki, yargıya uğramayasınız.

Yakup ant içmenin kötü bir şey olduğu söylemiyor. Aslında ant içmek birinin söylediği bir gerçeği güçlendirme yöntemidir. Bizler genelde gerçek olarak söylediğimizin tek başına gerçeği yansıttığına güvenmediğimiz için ant içme gereği hissederiz. Problem, Tanrı’nın gerçeğine dayanmayan bir şekilde konuşmayı alışkanlık haline getirmemizdir. Bu nedenle antlarımızda “Hayır, Ben güvenilir değilim ama bu kez gerçekten ben kendi bildiğim doğrultuda gitmek istiyorum, hayır, ben güvenilir değilim ama bu kez doğruyum, bu kez gerçekten güvenilir bir şey söylüyorum” gibi bir hava vardır.

 

Öncelikle bir Hıristiyan gerçeğe olan güveninden kaynaklanan sabrı ile tanınmalıdır. Bizim konuşma biçimimiz Tanrı’ya olan güvenimiz ve yaşam tarzımız konusunda oldukça önemli bir işarettir. Hristiyanlar gerçeğin ardından koşan kişiler olmalıdırlar. Böylelikle sözümüz bir ant gibi kabul görecektir. Tanrı’nın istediği de Hristiyanların böylece saygın bir yaşam sürmeleridir.

 

Bizim yaşamımızın anlamı ve sahibi olan Rab’bimiz bu konularda yeterli olmayanlarla gerçekten uğraşacaktır.

 

Değerlendirme Soruları:

1-) Bu bölümdeki sabretmek ve söylenmek (homurdanmak) arasındaki ilişkiyi özetleyiniz.

2-) Sabırla dayanmak konusunda peygamberlerin örneklerine bakınız.

 [1] Tesniye 11.14, Yeremya 5.24

[2] Romalılar 13.11, I.Petrus 4.7

[3] Yakup 4.11

[4] I.Korintliler 4.5, I.Petrus 4.5

[5] Matta 24.33

[6] Matta 5.12

[7] Matta 5.10

[8] Eyüp 1.21-22; 2.10

[9] Eyüp 42.10, 12-17

[10] Sayılar 14.18

[11] Matta 5.34-37

[12] Galatyalılar 5.22-23

[13] 5:11; aynı zamanda Matta 5:11-12’ye bakın [i] Kaynakça: İncili’in Yakup Bölümü, William C. De Vries, kitabından alınmıştır.