VAAZLAR

 

YAKUP VAAZLARI

 

XIII./ 5:13-20

“İçinizden biri acı mı çekiyor? Dua etsin[1]. Birinin yüreği sevinçli mi? Şükür[2] ilahisi söylesin. İçinizden biri hasta mı? Kilise topluluğunun İhtiyarları'nı çağırsın. Rab'bin adıyla yağ[3] sürdükten sonra onun için dua etsinler. İmanla sunulan dua hastayı kurtaracak ve Rab onu ayağa kaldıracak. Eğer günah işlemişse kendisine bağışlanacaktır. Bakınız, Bu nedenle, birbirinize günahlarınızı açıkça söyleyin[4] ve birbiriniz için dua edin ki iyi olasınız.[5] Doğru kişinin[6] dileği çok güçlü[7] etki ile iş görür. İlyas peygamber bize benzer bir insandı.[8] Yağmur yağmasın diye içtenlikle dua etti ve üç yıl altı ay süreyle ülkeye yağmur düşmedi.[9] Yeniden dua etti; gök yağmur verdi ve ülke yeniden ürününü[10] yetiştirdi. Kardeşlerim, eğer birisi gerçek[11] olandan ayrılıp aldatıya kapılırsa ve başka biri onu geri getirirse,[12] bilinsin ki, tutmuş olduğu aldatı yolundan günahlıyı geri getiren onun canını ölümden kurtaracak[13] ve sayısız günahları[14] örtmüş olacak.”

 

13İçinizden biri sıkıntıda mı? Dua etsin. Biri sevinçli mi? İlahi söylesin. 14İçinizden biri hasta mı? İnanlılar topluluğunun ihtiyarlarını çağırtsın, Rab'bin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler.

[i]Yakup Mektubu her türlü denemeleri, zorlukları ve hastalıkları imanda gelişme için bir fırsat olarak görmemizi ister. Mektup hangi durumda olursanız olun Tanrı’ya daha derin bir biçimde güvenmek için bir yol bulun, yürekten Tanrı’ya daha yakın olmayı arzu edin demek istemektedir. Bu ayetler bir hastalık yada sıkıntılı bir durum olduğunda kendimizi bilinçli bir biçimde Rab’be yönlendirmeye ve dua etmeye çağırır.

 

Her hastalık yada sorunu Tanrı’ya olan güvenimizin ve O’nun sağlayışının ilanına bir vesile olsun diye Tanrı’nın huzuruna getirmeliyiz. Hayatımızda ki her eylemi Tanrı’nın hoşnutluğuna sunmalıyız. İşte bunun formülü sıkıntıda dua etmek, sevinçte ilahi söylemektir.

 

Yağ sürme o günün şartlarında tıbbi bir müdahaleyi kabul anlamında olabileceği gibi Tanrı’nın istemine güvenmeyi simgeleyen adanma törenini de ifade edebilir. İnancımızda yağın tek başına bir gücü yoktur. Yakup Mektubu da zaten bize bunu öğretir. Burada önemli olan nokta Rab'bin adıyla noktasıdır.

 

15İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracak. Eğer hasta günah işlemişse, günahları bağışlanacak.

Ayet olgun bir Hıristiyanın mucizeye tanık olmasının aslında şaşırtıcı bir şey olmadığı hatırlatır. İmanla dua ettiğimizde Tanrı’nın merhametinden dolayı, acılarımızın sona ermesini ve sorunlarımızın ortadan kalkmasını, hastalıklarımızın iyileşmesini ümit edebilir, bekleyebiliriz. İmanla dua etmek demek: Acılarımızın, sorun ve sıkıntılarımızın Tanrı’ya daha yakın olmamıza vesile olmasını ummaktır. İmanla edilen dua’nın içinde övgü, şükran ve yakarışla beraber tövbe unsurlarının da olması gerekir. Çünkü ayet günahların bağışlanmasını da hatırlatmaktadır.

 

16Bu nedenle, şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir.

Tanrı’yla ilişkide ve Tanrı’ya güvenme konusunda her birimizin derinleşmesinin çok önemi olduğu gibi aynı derinliği Kilisede Tanrı’nın ev halkı ile de sağlamaya çalışmalıyız. Bu yüzden imanla yapılan dua birbirimizi bağışlamayı ve birbirimize itirafta bulunmayı gerekli kılar.

 

Burada dikkatimizi çeken bir diğer nokta ise ‘doğru bir kişinin’ duası konusudur. Doğruluğun yalnızca Mesih İsa’da olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız.[15] Bu ayetler duanın işitilmesi için mutlaka bazı kişilerin dualarının yada mutlaka bazı kişililerin olmasının zorunlu olduğunu söylemiyor. Mesih İsa’yı kurtarıcı ve Rab olarak kabul eden her kişi Tanrı’nın önünde doğru olarak kabul görür. Bu sebepten her doğru imanlının duası ‘güçlü ve etkindir’, çünkü dua ‘güçlüdür’. Duamız gücünü kendi iyiliğimizden yada bilgimizden ve almaz, Duamızın gücü dua ettiğimiz Tanrı’mızın varlığının güçlü olmasındandır.

 

Duamızın gücü dua ettiğimiz Tanrı’mızın acıyan ve bağışlayan olmasındandır.

Duamızın gücü dua ettiğimiz Tanrı’mızın sadık olmasındandır.

Dua ve Rab’bimizin merhameti ile iyileşme gerçekleşir, sorunlar çözülür, sıkıntılar teselli bulur.

 

17İlyas da aynı bizim gibi bir insandı. Yağmur yağmaması için gayretle dua etti ve üç yıl altı ay yeryüzüne yağmur yağmadı. 18Tekrar dua etti ve gök yağmurunu, toprak da ürününü verdi.

İlya bizim gibi insanlar için güzel bir örnektir. Denenmelere ve şüphelere düşmüş bir kişidir. Ama bütün bunları Tanrı’nın sözüne ve vaatlerine güvenerek aştı. O basit bir kişiydi ama Tanrı’nın çocuğuydu. Duası bu yüzden oldukça güçlüydü.

 

19‑20Kardeşlerim, içinizden biri gerçeğin yolundan saparsa ve biri onu yine gerçeğe döndürürse, bilsin ki, günahkârı sapık yolundan döndüren, ölümden bir can kurtarmış ve bir sürü günahı örtmüş olur.

Denenmeleri aşarken Mesih İsa’da yaşamak imanımızı derinleştirir ve olgunlaştırır. Kardeşlerimiz yanlış bir duruma düştüğünde onlara Mesih’in Müjdesini yeniden sunarak sevgimizi gösteririz.[16] Bu ayet denenmeler yüzünden yoldan sapmış kişileri Tanrı’ya yönelmeye çağırır. Yaşam iman ve alçakgönüllülükle canlanır. Ayet sönük bir yaşam içindeki Hristiyanları kurtulanların sevincinde yaşamaya davet eder.

 

Yaşamda sağa sola sallanan bir kardeşin güven konusunda tazelenmesi demek bir çok hataların örtülmesi, önlenmesi demektir. Böyle kişi yeni bir yaşamın bereket ve umutlarına sahip olaraktan zaferli bir hayat yaşayacaktır. Mesih İsa’da Tanrı’ya olan güvenimizin tam olması sevgide ve alçakgönüllülükte gelişmemizi sağlayacaktır. Böylelikle bizler her durumda olayların üstesinden gelebiliriz.

 

 

 

Değerlendirme Soruları:

1-) Tanrı’ya olan güvenin dua, tapınma ve gündelik yaşama etkisi hakkında düşüncelerinizi belirtiniz.

2-) İman hayatında tövbe ve itirafın önemi ve yeri nedir?

 [1] Mezmur 50.15

[2] Koloseliler 3.16

[3] Markos 6.13

[4] Matta 3.6

[5] I.Petrus 2.24

[6] Romalılar 3.10 – yalnızca Mesih’teki doğruluğumuz –

[7] Yuhanna 9.31

[8] Elçiler 14.15

[9] I.Krallar 17.1, Luka 4.25

[10] I.Krallar 18.41-45

[11] Yakup 3.14

[12] Matta 18.15

[13] Romalılar 11.14

[14] I.Petrus 4.8

[15] Romalılar 4:22

[16] Yakup 5:19[i] Kaynakça: İncili’in Yakup Bölümü, William C. De Vries, kitabından alınmıştır.