Yasa tanımazlığı kovmak için dua:

İsrail’in Tanrısı RABbimiz, Sana sevgi ve sadakat sunmayan cehaletten bu ülkeyi koru; yasana itaatsizlik ve isyan suçundan halkını koru; yasa tanımazlığın cehaletini bu topraklardan kov. Yasa tanımazlığın karanlığını ve karanlığın kötü işlerini Kutsal Kelamının nuru ile aydınlat. Bu halkın gözlerini ve kulaklarını aç; Tek Tanrı olan Seni tanımamanın ağır yükü altında ezilen kulların için Sana dua ederiz, ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Yaratan ve kurtaran Tanrı olan Seni reddetme cehaletinin dünya uluslarına getirdiği yıkım ve yası Kutsal Kelamın ve Kutsal Ruh’un ile dağıt. bu halkın aklını ve yüreğini aç. bilgisizliğin ülkeyi ve insanı yok eden yıkımından bu halkı koru. Sen ki, yasanı unutanları yargılar, soylarını dağıtırsın. yasanı unutanlar cehaletin akılsızlığında cezalanır. yasanı bilmeyenler Seni hoşnut eden işlerden uzaktır. Rabbimiz ve Tanrımız, Sen kutsalsın, bize merhamet eyle (I.Emir, Hoşeya 4:1, 6, Yeremya 4:22).

 

Kutsal Sözlerin ve Kutsal Ruh’un yardımı olmadan tek gerçek Tanrı olan Seni tanıyamayız. Bu toprakları yalancılığın ve inkarın ruhundan koru. Senin emir ve yasaklarına saygısızlık etmeyi meskenlerimizden ve bu topraklardan uzak eyle. Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız, Sen şimdi ve daima kutsalsın, gücünle korunan bizler övgü, yücelik ve tapınmayı sana sunarız. Büyük sevginle dualarımıza cevap ver, yüce merhametinle bize sevecenliğini göster (I.Emir, Titus 1:16, İbraniler 12:16). Amin.